Till navigation Till innehåll (s)

Hemlöshet

Du som är hemlös eller riskerar att bli det vet hur påfrestande det kan vara att befinna sig i en sådan situation. Socialtjänsten kan hjälpa dig med tips och råd för vad du kan göra för att försöka lösa din boendesituation.

Om du saknar boende eller riskerar att bli vräkt, kan vi på socialtjänsten ge dig råd och stöd.

Vad socialtjänsten kan göra 

En vanlig missuppfattning är att socialtjänsten kan hjälpa till med boende om det behövs. Men du själv ansvarar för att söka bostäder i hela landet. Detta gäller alla, även barnfamiljer.

Om det inte går att lösa din situation på annat sätt kan det bli aktuellt att få stöd från socialtjänsten med en akut boendelösning. Då behöver du själv bidra till boendekostnaden utifrån din betalningsförmåga. Vi gör alltid en individuell bedömning utifrån din förmåga och situation.

Om du riskerar att bli vräkt och inte har ekonomiska möjligheter att betala din hyresskuld, kan du kontakta oss för att undersöka om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Öka dina chanser till egen bostad

Det är mycket svårt att få bostad i Sollentuna med långa kötider, precis som det är i hela Stockholms län. Andrahandsmarknaden kan se bättre ut utanför Storstockholmsområdet. för att öka chansen att få ett hyreskontrakt är det viktigt att söka brett och göra flera saker.

  • Ställ dig i bostadsförmedlingens kö.
  • Ställ dig i bostadskö hos olika hyresvärdar.
  • Sök olika boendealternativ på internet (inneboende, andrahandskontrakt etcetera).
  • Fråga vänner och bekanta om de kan hjälpa till på något sätt. Känner de till någon som hyr ut boende?
  • Sätt upp lappar om behov av boende.

Riskerar du att bli vräkt från din bostad?

Du kanske har fått meddelande om att du inte har betalat hyran och att du riskerar att inte få bo kvar om du inte betalar din skuld. Det är extra allvarligt om du har haft hyresskulder tidigare eller har betalat hyran för sent.

  • Kontakta din hyresvärd och berätta hur du planerar att betala din skuld. Du kan också kontakta inkassoföretaget direkt.
  • Om du inte kan betala hela skulden finns ibland möjligheten att göra en avbetalningsplan med inkassoföretaget. 

Mer läsning för dig