Till navigation Till innehåll (s)
Återvinning

Avfall, sophämtning och återvinning

SEOM ansvarar för sophämtning och insamling av hushållsavfall i Sollentuna. Hushållsavfall, matavfall och kompost samlas in och behandlas för återvinning. SEOM tar även hand om hushållens farliga avfall, elavfall, trädgårdsavfall och grovavfall. Övrigt avfall lämnas på lokala återvinningsstationer (ÅVS) eller på återvinningscentraler (ÅVC). Se nedan.

Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt. Om du vill ha hjälp med hur du ska sortera avfall som till exempel plast, böcker, cyklar, möbler, textilier och trädgårdsavfall, titta gärna i SÖRAB:s sopsorteringsguide som ger dig vägledning.   

Sopsorteringsguiden

Sophämtning

I Sollentuna är SEOM ansvarig för att samla in avfall från hushåll och hushållsliknande avfall från verksamheter. 

SEOM - Din sophämtning

Återvinningsstationer i Sollentuna

På följande platser finns kompletta återvinningsstationer med behållare för tidnings- och returpapper samt förpackningar av glas, papper, metall och plast:

Hitta rätt återvinningsstation

Mobil återvinningscentral

En mobil återvinningscentral (ÅVC) stannar regelbundet på tre platser i Sollentuna:

  • Brunkebergsåsen Norrvikens IP (p-plats mitt emot Väderholmens gård).
  • Tegelhagen (p-plats infart Silverdals kapell).
  • Kärrdal (Lomvägen, skolans parkeringsplats).
  • Rotebro (Ragnar Lundqvists väg).
  • Tureberg (Bygatan 44).

Här kan du lämna i stort sett allt som du kan lämna på de större återvinningscentralerna – som porslin, textilier och överbliven målarfärg.

Mobil återvinningscentral (ÅVC) turlista på SEOMs webbplats

Återvinningscentral

Hagby återvinningscentral i Täby kan du som boende i Sollentuna utan kostnad lämna användbara prylar och textilier till återbruk samt lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall eller ditt farliga avfall. 

Hagby återvinningscentral, ÅVC

Lämna elektronik till butik

Du vet väl om att du kan lämna elektronikavfall till butiker som säljer elektronik, oavsett var du köpt din produkt? Och du behöver inte visa upp något kvitto. Ansvaret för att ta emot elektronik skiljer sig en del beroende på butikens storlek.

Ansvar för avfallshantering i Sollentuna

I kommunens föreskrifter kan du läsa mer om hur avfall ska sorteras och vem som ansvarar för vad.

Renhållningen finansieras med avgifter

Renhållningsavgiften ska täcka kostnader för insamling, transporter, behandling och återvinning av hushållsavfall. Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas i efterskott: fyra gånger per år för flerbostadshus, sex, åtta eller tolv gånger per år för småhus med eget abonnemang samt tolv gånger per år för verksamheter.

Sollentuna Energi och Miljö, Avfall

SÖRAB, regionalt avfallsbolag

Återvinning i Sollentuna

Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTIAB

Sök din återvinningsstation hos FTIAB