Till navigation Till innehåll (s)

Vård- och omsorgskontoret

Vård- och omsorgskontoret arbetar främst med olika frågor som rör äldre och personer som har funktionsnedsättning. Kontoret arbetar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, som styr verksamheten. Kontoret förbereder och utför nämndens beslut.

Vård- och omsorgskontoret arbetar bland annat med att:
• Bedöma äldres behov av bistånd.
• Bedöma behov av bistånd hos personer som har en funktionsnedsättning.
• Bostadsanpassning.
• Utvecklingsfrågor.
• Uppföljning och redovisning av ekonomi.
• Upphandling av verksamheter.
• Information till brukare och till allmänheten.
• Administration.

Kvalitet och säkerhet

På kontoret finns en Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. MAS har ansvar för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården.
Kontoret har även ansvar för sekreterarskap i nämnden samt i pensionärsråd och handikappråd.

Tf. förvaltningschef är Anna-Karin Stillfors 

 

Mer läsning för dig