Till navigation Till innehåll (s)
Helenelunds torg & Tvärbanan, visionsbild

Helenelund

När Tvärbanan öppnar blir området kring Helenelunds centrum och station en ännu tydligare knutpunkt. Det ger möjlighet för att utveckla stadsmiljön och servicen för hela Helenelund.

  • Region Stockholm driver arbetet med Tvärbanan.
  • Sollentunahem planerar för nya bostäder och lokaler i kvarteret Hoppet norr om nya Helenelunds torg där Tvärbanan får sin ändhållplats.
  • Sollentuna kommun utvecklar själva torget och området närmast spårområdet. En vidare utveckling av Helenelunds centrum och kvarteren öster om stambanan blir aktuell efter kvarteret Hoppet, Tvärbanan, Helenelunds torg och den gamla skoltomten för Eriksbergsskolan.

Kvarteret Hoppet och Tvärbanan

Strategisk inriktning för utvecklingen i centrala Helenelund

I centrala Helenelund finns behov och möjlighet att utveckla stadsmiljön. Det visar en strategisk inriktning för området som blev klar 2020.

I samband med att den strategiska inriktningen antogs gjorde vi även en marknadsanalys kring möjlig fastighetsutveckling i området. Resultatet visar att det i framtiden finns möjlighet att utveckla fler bostäder och lokaler för service i centrala Helenelund. Ett behov som även bekräftats i medborgardialoger och invånarundersökningar. Även Sollentuna kommuns översiktsplan med sikte på 2040 visar på samma utvecklingsmöjligheter.

KS-beslut 2020: Utvecklingsplan för centrala Helenelund

Översiktsplan för Sollentuna kommun

Aktuell stadsutveckling i Helenelund

Kvarteret Hoppet och Tvärbanan

En ny vägport (tunnel) under E4 som kopplar ihop Helenelund och Kista blev klar 2023. Just nu pågår utbyggnaden av Helenelunds torg. Det är ett nytt torg med ändhållplats för Tvärbanan och anslutning till pendeltågen.

Sollentunahem planerar för att bygga nya bostäder vid torget och väster om den nuvarande bebyggelsen. Mot torget kommer det att finnas lokaler i bottenvåningarna. Närmast E4 planeras för nya parkeringar i garage under ny bostadsbebyggelse.

Detaljplan för kvarteret Hoppet och Tvärbanan

Silverdal

Trädgårdsstadsdelen Silverdal i den södra delen av Helenelund är nu i stort sett färdigbyggd. Området har varit under uppbyggnad i ca 20 år. Vi firade detta genom att inviga den nya parken, Krögers ängar, under 2023.

Silverdal

Kvarteret Hopprepet (f d Eriksbergsskolan)

Kvarteret Hopprepet är den gamla skoltomten norr om Svalgången (kv Hoppet). Här tittar vi på att planlägga för bostäder och en ny park. Eventuellt även kommunal service.              

Helenelunds centrum och Stupvägen

I vårt programarbete tittar vi på hur vi kan utveckla Helenelunds centrum. Här finns goda förutsättningar för att utveckla gång- och cykelbanor och erbjuda bättre service. Vi undersöker även möjligheten att omvandla Stupvägen till en stadsgata med namnet Helenelunds allé. 

Program för Hyresgästen/Helenelunds allé

Hållplatsen 8 (tidigare Lenalundsgården)

Genom en planändring gör vi det möjligt att bygga om det gamla äldreboendet Lenalundsgården intill Helenelunds centrum till ungdomslägenheter. Sollentunahem planerar att börja arbetet med 56 nya lägenheter under 2024.

Detaljplan för Hållplatsen 8

Kvarteret Halsringen

Kvarteret Halsringen är tomten för den tidigare bensinmacken mellan Sollentunavägen och Hedvigdalsvägen. Här finns förslaget att området kan användas till bostäder och verksamheter i en bebyggelse med liten och låg skala.

Detaljplan för kvarteret Halsringen

Kvarteret Kilen

Området söder om kvarteret Hoppet (Svalgången) kallas ”Kilen”. Det beror på att området ligger mellan järnvägen och E4 och ser ut som en kil. Här finns stor potential för framtida bebyggelse. Läget är centralt med god synlighet och ligger nära både kommunikationer och Kista.

Planerna för att utveckla Kilen finns med i ett längre perspektiv och beskrivs i Sollentuna kommuns översiktsplan.

Mer läsning för dig