Till navigation Till innehåll (s)
Hus som rivs med hjälp av en stor kranbil och man i skyddskläder. Det dammar dramatiskt från hålet i fasaden.
Ändringar

Rivningsanmälan

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad så kan du behöva göra en rivningsanmälan.

Anmälan kan behövas

Du behöver göra en anmälan om du vill

 • riva en enkel byggnad, eller del av byggnad, som får byggas utan bygglov eller anmälan inom detaljplanelagt område
 • riva en byggnad som inte är en komplementbyggnad , men ligger utanför detaljplanelagt område.

Du behöver alltid rivningslov om du vill

 • riva en hel byggnad inom detaljplanelagt område.
 • riva en del av en byggnad inom detaljplanelagt område.
 • flytta en byggnad från en plats (rivningslov) till en annan (bygglov).

Jag vill läsa mer om rivningslov!

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om rivningsanmälan

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 4700 - 10000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • anmälan via  e-tjänst
 • situationsplan på tomtkarta
 • äldre ritningar eller fotografier på byggnaden som ska rivas
 • beskrivning av projektet
 • förslag på kontrollplan
 • rivningsplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • om du ska riva en del av en byggnad behöver du byggnadsritningar som visar förslaget före och efter rivning.
0 av 6 steg avklarade