Till navigation Till innehåll (s)
Synliga kablar och rör i ett tak för ventilation inomhus.
Ändringar

Installation eller ändring av ventilation

Om du vill installera ventilationsanläggning behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked. Det gäller även om du vill göra en ändring av befintlig ventilation.

Anmälan kan behövas

Du behöver göra en anmälan om

  • du vill installera ett nytt ventilationssystem
  • du vill göra en större ändring av befintligt system, till exempel att byta aggregat, fläkt eller ventilationskanaler.

Tänk på att det för vissa byggnader finns krav på obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK).

Du behöver även bygglov om

  • åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om det behöver installeras aggregat eller ventilationskanaler på byggnadens fasad. 

Allt du behöver veta om anmälan för ventilation

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 1800 - 12500 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • anmälan via e-tjänst
  • redovisning av ventilationsåtgärden
  • plan- och sektionsritningar 
  • förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig).

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • anmälan kontrollansvarig, via e-tjänst
  • konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion
  • brandskyddsbeskrivning, vid åtgärder som påverkar flera brandceller.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 2 steg avklarade