Till navigation Till innehåll (s)

Coachföretag för arbetssökande

Vi arbetar för att öka valmöjligheten. Den som blivit beviljad insatser av Arbetsmarknadsenheten får själv välja utförare för vissa insatser. Här hittar du aktuell upphandling och information om vilka krav som ställs på dig som utförare.

Som coach ska du stödja och motivera arbetssökande till egen försörjning. Du ska kunna presentera ett varierat utbud av aktiviteter som ska möta deltagarnas behov i deras utveckling. 

Välkommen att söka

Du ska börja med att ansöka om att bli utförare i kommunens valfrihetssystem. Här hittar du pågående upphandling och det är även här du söker för godkännande i kommunens valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Ansökningar som inkommer till LOV handläggs löpande. Handläggningstiden är vanligtvis en månad. 

Kommers Annons

Förfrågningsunderlag

Här kan du ta del av de krav som ställs på dig för att bli utförare som coach för arbetssökande.

För dig som är godkänd coach

Om en deltagare valt dig som coach blir du kontaktad av Arbetsmarknadsenheten. Då ska du skicka in en plan för genomförandet via e-post, den innehåller bland annat uppgifter som:

  • Personens initialer och vilket år hen är född.
  • Start- och slutdatum
  • Aktiviteter

Du ska sedan skicka in uppföljningar varje månad och en slutrapport när coachperioden är slut. Hör gärna av dig om du har frågor.

Ersättning för LOV coach/mentor för arbetslösa

Ersättningen betalas ut en gång i månaden. Första utbetalningen sker när insatsen pågått i 14 dagar och beställaren har tagit del av deltagarens genomförandeplan. Om en deltagare når målet på kortare tid jämfört med beslutad nivå samt beslutat antal månader, betalas belopp ut för resterande antal beviljade månader vid kommande betalningstillfälle.

Ersättning för perioden 2024-04-01—2025-03-31:

  • Nivå 1: 16 674 kr (5 558 kr/månad i max 3 månader).
  • Nivå 2: 39 415 kr (6 569 kr/månad i max 6 månader).
  • Nivå 3: 105 072 kr (8 756 kr/månad i max 12 månader).
  • Uppföljning: 9 551 kr (3184 kr/månad i max 3 månader).

Fakturering

Elektroniska fakturor kan skickas antingen i SVE-fakturaformat via InExchange, i PEPPOLformat via PEPPOL eller via en fakturaportal.

Fakturering

Kontakt

Blanketter 

Mer läsning för dig