Till navigation Till innehåll (s)

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse betyder att du sover borta ibland. Korttidsvistelse är främst för dig som är ung vuxen och fortfarande bor med dina föräldrar.

På en korttidsvistelse bor du under korta perioder. Du kan få bo där

  • när du behöver miljöombyte
  • för att dina anhöriga ska få avlastning i vardagen.

Korttidsvistelse betyder att du sover borta ibland. Du kan bo 

  • i en stödfamilj
  • i ett korttidshem
  • på ett läger.

På korttidshem och på läger finns det andra barn och ungdomar som du kan vara med. Du får möjlighet att träffa nya kompisar och vara med på olika aktiviteter. 

Välj utförare själv

Korttidsvistelse ingår i kommunen valfrihetssystem. Det betyder att du som har fått insatsen själv får välja vilket företag som ska ansvara för ditt stöd. 

Jag vill se valbara utförare för korttidsvistelse

Jag vill ansöka om stöd enligt LSS via e-tjänst

Mer läsning för dig