Till navigation Till innehåll (s)
Byggbodar med en vepa
Tillfälliga åtgärder

Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.

Bygglov behövs alltid

Om du vill söka tidsbegränsat bygglov så behöver åtgärden

  • vara av tillfällig karaktär
  • fylla ett tillfälligt behov
  • uppfylla någon eller några, men inte alla, förutsättningar för permanent bygglov
  • inte medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort.

Allt du behöver veta om tidsbegränsat bygglov

Handläggningstid: ca 3 - 10 veckor
Kostnad: ca 5700 - 140000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan 

  • ansökan via e-tjänst
  • avvecklingsplan
  • samma handlingar du behöver för att söka vanligt lov för åtgärden.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 4 steg avklarade