Till navigation Till innehåll (s)

Enheten för Skolstöd

Skolstöd erbjuder stöd i arbete med elever som har behov av elevhälsans insatser. De finns som resurs för både grundskolor och anpassade grundskolor i Sollentuna. De hjälper bland annat till i arbetet med att främja närvaron i skolan.

 Insatser är främst främjande och förebyggande och kan gälla elevhälsa på alla olika nivåer.

Skolstöd är en grupp som består av en psykolog, en socionom samt två specialpedagoger. De erbjuder stöd, handledning, konsultation och utbildning kring:

  • Hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete.
  • Skolfrånvaro och arbetsprocesser kring Närvaromodellen.
  • Organisation och processer för arbetet med elevhälsan.
  • Stöd i samarbetet med externa aktörer.
  • Autism och autismnära frågor eller andra frågor kopplade till NPF.
  • Dokumentation samt processer kring särskilt stöd.
  • Komplexa elevärenden.

Kontakt

Anna Schiller, bitr. avdelningschef Stöd och utveckling.

anna.dahlqvist.schiller@sollentuna.se

Pär Andersson, psykolog

par.andersson@sollentuna.se

Tove Julinder, specialpedagog

tove.julinder@sollentuna.se

Katja Lagerbäck, specialpedagog

katja.lagerback@sollentuna.se

Martin Wallén, socionom

martin.wallen@sollentuna.se

Mer läsning för dig