Till navigation Till innehåll (s)

Parkeringsregler

Här kan du läsa om några av de parkeringsregler som finns i kommunen. Förhoppningsvis får du en del tips som gör att du kan undvika att parkera fel.

Se vägmärken för lokala trafikföreskrifter

I Svensk trafikföreskriftsamling hittar du trafikföreskrifter för alla Sveriges kommuner. Där finns samtliga bestämmelser gällande parkering som beslutats av Sollentuna kommun. För närmare beskrivning och exakta formuleringar av generella parkeringsregler hänvisas till gällande lagstiftning.

Trafikförordningen (generella trafikregler)

Stanna och parkera, Transportstyrelsen

Datumparkering

Datumparkering gäller i stora delar Sollentuna enligt de områdesmärken som finns uppsatta vid bland annat kommungränsen och avfarter från motorväg.

Märket anger att det är förbjudet att parkera mellan klockan 02.00 och 15.00 på udda husnummersida udda datum och jämn husnummersida jämnt datum.

Lastbilsparkering

I kommunen är det generellt förbjudet parkera tung lastbil längre tid än 1 timme på allmän plats. Det här förbudet gäller klockan 22.00 till 06.00 på vardagar. På röd dag och dag före röd dag gäller förbudet dygnet runt.

Moped

Det är olika regler som gäller för hur du får parkera mopeder i klass I respektive klass II.

Klass I -mopeder

För tvåhjuliga mopeder i klass I (även kallade EU-mopeder) gäller samma parkeringsregler som för motorcyklar.

Mopeder med fler hjul (till exempel mopedbilar) ska du parkera enligt de regler som gäller för till exempel bilister. Observera att en del parkeringsplatser är reserverade för olika fordonstyper. Du får till exempel inte parkera en mopedbil på en parkering som är markerad med en personbilssymbol, och inte heller på MC-parkering.

Klass II - mopeder

För mopeder i klass II gäller samma regler som för cyklar (det gäller tvåhjuliga mopeder).

Parkeringsförbudsområde

Några områden har totalt parkeringsförbud om inte annat anges med vägmärke. Detta gäller till exempel Sollentuna centrum, norra Edsberg, Kärrdal, Silverdal och Väsjön. Inom dessa områden tillåts parkering endast på de platser där det bedöms som lämpligt med hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet.

Servicedagar

För att få bort snö, löv, sand och annat som samlas på Sollentunas gator finns så kallade servicedagar. Dessa tider är det förbjudet att parkera. Vilka dagar och tider det gäller på olika gator framgår av vägmärke.

I centrala Tureberg gäller servicedagar året runt en gång per vecka.

I övriga delar av Sollentuna gäller servicedagarna från 15 november till 15 maj. Notera att detta gäller även om det råkar vara en röd dag. Och oavsett väderlek!

 

Mer läsning för dig