Till navigation Till innehåll (s)

Kontakta oss!

Du kan kontakta oss på telefon, e-post eller besök. I vårt kontaktcenter träffar du kunniga handläggare som är specialiserade inom olika områden.

Kontakta Sollentuna kommun

Kommunens organisation

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna utgör den politiska organisationen. Till de olika nämnderna finns förvaltningskontor.

Kommunens organisation
Sollentunasalen i kommunhuset

Sändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sänds live här på webben, och här kan du också se sammanträden i efterhand.

Sändning från kommunfullmäktige

Kontakta din politiker

Har du något du undrar över? Har du en fråga eller synpunkt som du vill lämna till någon av dina förtroendevalda politiker i kommunen? Välkommen att höra av dig!

Kontakta din politiker

Säkra meddelanden

Med hjälp av Säkra meddelanden kan du skicka, ta emot och svara på meddelanden med känslig information från kommunen på ett säkert och lagenligt sätt.

Säkra meddelanden