Till navigation Till innehåll (s)

FaR - Fysisk aktivitet på recept

Vill din förening bidra till att barn och unga börjar röra på sig mer? Era ledare får då gå en utbildning till så kallade FaR-ledare.

Stockholmsidrotten och landstinget vill öka utbudet av aktiviteter för barn och unga som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi in föreningslivet och andra aktörer till en ledarutbildning. Du som gått Plattformen och GTU senast 2015 behöver bara delta vid första kurstill­fället, 24 oktober. Notera det i din kursanmälan.

Utbildningen arrangeras av Stockholmsidrotten och vänder sig till alla idrottsföreningar i Stockholmsdistriktet. Sollentuna kommunen bjuder på avgiften för idrottsföreningar i Sollentuna.

Mål med utbildningen

 • Att du har utökad kompetens och beredskap att ta emot barn och unga som ordinerats fysisk aktivitet.
 • Att du har kunskap och förståelse för barns fysis­ka och psykosociala utveckling och vad det innebär för dig som ledare.
 • Att du kan anpassa din verksamhet för att stärka barnets självkänsla. Så att hen vill fortsätta eller komma igång med fysisk aktivitet.
 • Att du har förståelse för vikten av bemötande och förhållningssätt.

Målgrupp

Ledare och arrangörer från idrotts­föreningar, andra ideella organisationer och friskvårdsanläggningar.

 • När: 24 oktober klockan 18:00-21:00 och 9 november klockan 18:00-21:00. OBS! Kursen omfattar två kvällar.
 • Var: Stockholmsidrottens kansli, Vretenvägen 4, Solna Strand.
 • Föreläsare: Ann Hafström, Anja Näslund och Lena Björklund Norrman.
 • Kostnad: 100 kr (idrottsföreningar inom RF) 200 kr (övriga ideella föreningar, kommuner och landsting) 300 kr (företag).
 • Vi bjuder på fika.

Avbokningskostnad: 500 kr (föreningar, kommuner, landsting), 800 kr (företag) Debiteras om avbokning sker senare än 22 oktober och ej kan styrkas med läkarintyg.

Anmälan: Här anmäler du dig till FaR Barn: sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Sista anmälningsdag är 19 oktober.

Frågor

 • Kontakta Lena Björklund Norrman, 070-224 10 93
 • lena.bjorklund_norrman@stockholmsidrotten.se

Stockholmsidrotten