Till navigation Till innehåll (s)

Introduktionsprogram - Programinriktat val (IMV)

IMV syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Det ska hjälpa eleverna att kunna antas. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Ersättningen för IMV utgår från priset för det program som det är inriktat mot. Eftersom utbildningen består av både ämnen från grundskolan och kurser från ett nationellt program, är ersättningen uppdelad i två delar:

  1. Den del av utbildningen som motsvarar det nationella programmet ska ersättas med samma belopp som motsvarande program.
  2. Det stöd eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet.

Skolverket har bestämt att ersättningen för det som avser ett visst stöd för att uppnå behörighet ska vara 4 600 kronor för 2024.

Det gäller per elev och ämne för både kommunala och fristående gymnasieskolor. För att få den här ersättningen behöver varje skola som har en elev som följer ett programinriktat val göra en ansökan till Sollentuna kommun. Ersättningen betalas endast ut under högst ett år.

Så här går det till

Det är rektor som skickar in ansökan om ersättning till utbildningskontoret. Det sker genom att fylla i blanketten och bifoga studieplanen för eleven. Studieplanen ska bifogas ansökningen.

Blankett fylls i på datorn och skickas tillsammans med studieplanen till Sollentuna kommun. Adressen finns på blanketten.

Blankett för ansökan om IMV

Mer läsning för dig