Till navigation Till innehåll (s)
Glad kille som sitter och håller i en basketboll

Sollentuna Trygghetspris

Vi vill inspirera fler att vara med och göra Sollentuna till en ännu tryggare plats. Därför delar vi varje år ut Trygghetspriset i samarbete med Brottsförebyggande rådet.

Nominera din hjälte

Nomineringsperioden för insatser under år 2022 har ännu inte startat.

Om priset

Priset kan ges för både en praktiskt genomförd insats och för en idé eller på något sätt nyskapande verksamhet inom alla samhällsområden, det viktiga är att det bidragit till ett tryggare Sollentuna.

Priset kan ges för både en praktisk insats och för en idé eller nyskapande som bidragit till ett tryggare Sollentuna. Det kan till exempel handla om fysiska åtgärder inomhus eller utomhus som främjar trygghet och säkerhet, insatser som ökar trygghet för barn och unga eller åtgärder som på andra sätt bidrar till ökad trygghet.

Vinnaren

Vinnaren kan vara enskild person, grupp, organisation eller företag med anknytning till Sollentuna kommun och belönas med 10 000 kr.

Nominera din hjälte

Nomineringen ska beskriva det arbete eller den insats som man anser har bidragit till att främja tryggheten i Sollentuna kommun. Person, organisation eller företag som bor eller verkar i Sollentuna kommun kan nominera sin kandidat.

Inkomna nomineringar bedöms av en jury bestående av:

  • Brottsförebyggande rådets ordförande
  • Brottsförebygganderådets vice ordförande
  • Kommunens säkerhetschef
  • Representant från polisen
  • Representant från Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Tidigare års vinnare 

2021: Viby Basket 

Viby basket vinner 10 000 kr för sitt engagemang för en meningsfull fritid och en trygg miljö för ungdomar i Sollentuna. Viby Basket arrangerar regelbundet Friday Night Basket riktat till barn och ungdomar i hela kommunen vilket bidrar till trygghet och hälsa.

Frida Nordahl från Edsberg får hedersomnämnanden för sina insatser för ett tryggare Edsberg. 

2020: Michael Ohly - Farsor och morsor i Sollentuna

Michael Ohly vinner 10 000 kronor för sitt långsiktiga och outtröttliga engagemang för att skapa en trygg miljö för ungdomar i Sollentuna genom föreningen Farsor och morsor i Sollentuna. Michael har under flera år drivit och koordinerat nattvandringar runt omkring i Sollentuna samt organiserat uppskattade utbildningar för föräldrar. Michael är en klippa i civilsamhällets trygghetsarbete!

Olle Åström på Vcafé och Kvinnojouren i Sollentuna får hedersomnämnanden för sina insatser.

2019: Bashar Tancro Hussein

Bashar Tancro Hussein vinner priset för sitt uthålliga och outtröttliga engagemang för ungdomar i Sollentuna. Ur juryns motivering: ”Han har under lång tid varit engagerad i att skapa en meningsfull fritid för kommunens unga och har bland annat tagit initiativ till aktiviteten Drive-in-fotboll på lördagskvällar. Han har också haft stor betydelse för initiativet till Möjligheternas plats, som prisats för sitt arbete med unga i riskzon. Bashar är en eldsjäl och en viktig förebild för ungdomar.”

Hedersomnämnanden gick till Ungdomar mot våld (UMV) och Farsor och Morsor i Sollentuna.

2018: Kommunens rastfaddrar

Valet av Rastfaddrarna som vinnare 2018 fick följande motivering av juryn:
”Rastfaddrarna är en viktig kontakt för många av barnen runt om på Sollentunas skolor. De är ”extravuxna” på rasterna, läser, håller sällskap och lyssnar på vad barnen har att berätta. Att vara rastfadder är ett frivilligt arbete där man ger av sin tid och delar med sig av sina erfarenheter. Rastfaddrarna är en viktig och uppskattad del av våra skolbarns trygghet.”

Hedersomnämnande: Föreningen Sollentuna Seniorgymnastik. Grannsamverkansbilen

2017: Indra Tjejjour

Juryns motivering lyder: ”Indra tjejjour i Sollentuna gör ett viktigt trygghetsarbete i kommunen, tillsammans med cirka 40 volontärer som arbetar ideellt. De stöttar och stärker unga tjejer och transpersoner som av olika anledningar behöver någon att prata med. De arbetar även preventivt genom att prata om våld, normer och makt med ungdomar på skolor och fritidsgårdar.”

Hedersomnämnande: Lennart Wallin, för hans arbete med tryggheten i Törnskogen.  

Malin Hammarström, Bobbo Hedblom och Moa Nyström för sin insats i samband med ett bostadsinbrott. 

2016: Tahir Qureshi

Juryns motivering: ”Genom att starta grannsamverkan på Malmvägen, Tusbystråket och Oppegårdsstråket har Tahir Qureshi skapat något nytt i Västra Tureberg. Ett stort och bra steg framåt för området. Många boende har engagerat sig och gör genom sina insatser området tryggare för alla invånare.”

Hedersomnämnande: Carl Berglund och Björn Hedlund för insatser för grannsamverkan i Edsviken respektive Kärrdal.

2015: Kerstin och Ingvar Myrehed

Ur juryns motivering: ”Med stort engagemang har Kerstin och Ingvar Myrehed bidragit till att Sollentuna ska upplevas som en hel, ren och trygg plats att bo och vistas i. Genom ideellt arbete med städning och klottersanering och genom att engagera andra att ta ansvar är Kerstin och Ingvar två viktiga förebilder i samhället."