Till navigation Till innehåll (s)
Glad kille som sitter och håller i en basketboll

Vem vill du nominera till Trygghetspriset?

För att inspirera fler till att vara med och göra Sollentuna till en ännu tryggare kommun delar Sollentuna kommun varje år ut Trygghetspriset. Priset delas ut under nationaldagsfirandet i Edsbergsparken den 6 juni.

Sollentuna kommuns Trygghetspris kan ges för både en praktiskt genomförd insats och för en idé eller på något sätt nyskapande verksamhet inom alla samhällsområden. Det viktiga är att det bidragit till ett tryggare Sollentuna. Det kan till exempel handla om fysiska åtgärder inomhus eller utomhus som främjar trygghet och säkerhet. Eller insatser som ökar trygghet för barn och unga eller åtgärder som på andra sätt bidrar till ökad trygghet.

Vinnaren kan vara enskild person, grupp, organisation eller företag med anknytning till Sollentuna kommun och belönas med 10 000 kr. (Tidigare vinnare kan inte nomineras igen.)

Nomineringen ska beskriva det arbete eller den insats som man anser har bidragit till att främja tryggheten i Sollentuna kommun. Person, organisation eller företag som bor eller verkar i Sollentuna kommun kan nominera sin kandidat.

Inkomna nomineringar bedöms av ledande representanter för kommunens arbete med trygghet och välfärd genom livet.

Priset delas ut den 6 juni vid nationaldagsfirandet i Edsbergsparken.

Tidigare års vinnare 

2021: Viby Basket 

Viby basket vinner priset för sitt engagemang för en meningsfull fritid och en trygg miljö för ungdomar i Sollentuna. Viby Basket arrangerar regelbundet Friday Night Basket riktat till barn och ungdomar i hela kommunen vilket bidrar till trygghet och hälsa.

Frida Nordahl från Edsberg får hedersomnämnanden för sina insatser för ett tryggare Edsberg. 

2020: Michael Ohly - Farsor och morsor i Sollentuna

Michael Ohly vinner priset för sitt långsiktiga engagemang för att skapa en trygg miljö för ungdomar genom föreningen Farsor och morsor i Sollentuna. 

Olle Åström på Vcafé och Kvinnojouren i Sollentuna får hedersomnämnanden för sina insatser.

2019: Bashar Tancro Hussein

Bashar Tancro Hussein vinner priset för sitt uthålliga och outtröttliga engagemang för ungdomar i Sollentuna. Bland annat aktiviteten Drive-in-fotboll. Han har också haft stor betydelse för Möjligheternas plats, som prisats för sitt arbete med unga i riskzon. 

Hedersomnämnanden gick till Ungdomar mot våld (UMV) och Farsor och Morsor i Sollentuna.

2018: Kommunens rastfaddrar

Rastfaddrarna fick priset för sitt arbete som ”extravuxna” för eleverna på våra skolor. De möter eleverna på rasterna, läser, håller sällskap och lyssnar på vad barnen har att berätta. En viktig och uppskattad del av våra skolbarns trygghet.

Hedersomnämnande: Föreningen Sollentuna Seniorgymnastik och Grannsamverkansbilen.

2017: Indra Tjejjour

Indra tjejjour i Sollentuna får priset för sitt viktiga arbete med att stötta och stärka unga tjejer och transpersoner. De arbetar också preventivt genom att prata om våld, normer och makt med ungdomar på skolor och fritidsgårdar.

Hedersomnämnanden går till Lennart Wallin, för hans arbete med tryggheten i Törnskogen. Malin Hammarström, Bobbo Hedblom och Moa Nyström för deras insats i samband med ett bostadsinbrott. 

2016: Tahir Qureshi

Tahir Qureshi  får priset för sitt arbete med att starta grannsamverkan på Malmvägen, Tusbystråket och Oppegårdsstråket. Det har skapat något nytt i Västra Tureberg. Många boende har engagerat sig och gör området tryggare för alla invånare.

Hedersomnämnanden går till  Carl Berglund och Björn Hedlund för insatser för grannsamverkan i Edsviken respektive Kärrdal.

2015: Kerstin och Ingvar Myrehed

Kerstin och Ingvar Myrehed får priset för att med stort engagemang ha bidragit till att Sollentuna ska upplevas som en hel, ren och trygg plats att bo och vistas i. Detta genom ideellt arbete med städning och klottersanering och genom att engagera andra att ta ansvar.