Till navigation Till innehåll (s)

Tillstånd för att använda kommunens mark

Ska du ställa upp byggställningar, containrar eller göra annat på offentlig plats behöver du söka tillstånd för markupplåtelse. Ska du borra, gräva eller göra något som påverkar trafiken behöver du söka tillstånd för schaktning och TA-plan.

Använda offentlig plats – markupplåtelse

Du behöver polistillstånd för att använda en väg, gata, trottoar, park, torg eller liknande som allmänheten använder, så kallad offentlig plats. Det är polisen som ger tillstånd enligt ordningslagen.

Markupplåtelse för offentlig plats

Tillstånd för schakt och trafikanordningar

För att utföra markarbeten i gator, vägar och annan offentlig mark i Sollentuna kommun krävs tillstånd. Här kan du ansöka om schakttillstånd och tillstånd för trafikanordningsplan.

Ansök om schakttillstånd eller TA-plan

Otillåten användning av annans mark

När du vill plantera växter och träd, sätta upp en studsmatta eller bygga en altan är det viktigt att du gör det innanför din fastighetsgräns.

Otillåten användning av kommunens mark

Mer läsning för dig