Till navigation Till innehåll (s)

Prislista för mätning och kartuppdrag

En avgift tas ut för kommunens mätnings- och karttjänster och kartprodukter. Beloppen är baserade på en taxa och kan komma att ändras.

Avgifterna är ett undantag från regeln om att göra data tillgängligt avgiftsfritt. Undantaget gäller till och med 9 februari 2025.

För frågor om våra avgifter, hör av dig till kommunens kontaktcenter.

Timtaxa

Avgiften 1 300 kr plus moms per timme. Debitering sker för varje påbörjad halvtimme.

Gränsutvisning

Timtaxa 1300 kr plus moms per timme.

Grovutstakning

Grovutstakning för en vanlig villa upp till 200 kvm (1-8 punkter) kostar 6 500 kr plus moms. Tillägg per punkt utöver de åtta första är 390 kr.

Finutstakning

Finutstakning för en vanlig villa upp till 200 kvm (1-8 punkter) kostar 9 100 kr plus moms. Tillägg per punkt utöver de åtta första är 520 kr.

Lägeskontroll

Lägeskontroll för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 5 850 kr plus moms. Tillägg per punkt utöver de åtta första, vid ett och samma mätningstillfälle är 390 kr.

Nybyggnadskarta 

Pris för nybyggnadskarta för en vanlig villatomt upp till 3 000 kvm är 11 700 kr. Ingen moms tillkommer. 

Förenklad nybyggnadskarta 

Pris för förenklad nybyggnadskarta för en vanlig villatomt upp till 3 000 kvm      är 8 450 kr. 

Stompunkter

Kostnadsfritt öppet data.

Baskarta/primärkarta

Minimiavgift för baskartadata är 852,50 kr inklusive moms. Om antal hektar överstiger minimiavgiften gäller hektarpris. En hektar kostar 2 557,50 kr inklusive moms.

Kartutdrag som PDF är kostnadsfritt.

Mer läsning för dig