Till navigation Till innehåll (s)

Kommunens organisation

Sollentuna kommuns politiker leder arbetet i kommunen. De verkar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Till nämnderna finns också förvaltningskontor. Där arbetar tjänstemän för att genomföra de uppdrag som politikerna beslutat om. Kommundirektören är den högste tjänstemannen.

Sollentuna kommun leds av en majoritet som består av moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna och centerpartiet. Majoriteten har skrivit en politisk plattform. Det är en avsiktsförklaring om hur de vill styra kommunen under denna mandatperiod.
 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Fullmäktige består av 61 ledamöter och 34 ersättare. De väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige tar beslut till exempel om hur kommunens pengar ska fördelas mellan nämnderna, hur stor skatten ska vara och vilka avgifter som ska tas ut.

Fullmäktige väljer revisorer och ledamöter i nämnderna och ställer upp verksamhets- och kvalitetskrav för varje nämnd. Fullmäktige sammanträder som regel en gång i månaden.

Kommunfullmäktige i Sollentuna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ som ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen består av 14 ledamöter och 14 ersättare. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, flera nämnder samt två kommungemensamma nämnder.

Kommunstyrelsen i Sollentuna

Förvaltningskontor

Till kommunstyrelsen och nämnderna hör förvaltningskontor. Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningskontoret. Politikerna fattar de övergripande besluten och tjänstemännen på förvaltningarna verkställer besluten.

Sollentunas förvaltningskontor

Kommunala bolag

De kommunala bolagen är:

  • Sollentuna Stadshus AB.
  • Sollentunahem AB
  • Sollentunafastigheter 2 AB.
  • Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM).
  • Sollentuna Kommunfastigheter AB.
  • AB SOLOM.

Sollentunas kommunala bolag

Mer läsning för dig