Till navigation Till innehåll (s)

Socialnämnden

Socialnämnden har bland annat ansvar för frågor som rör ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård och missbruksvård. Nämnden har också ansvar för många andra frågor.

Det här ingår i socialnämndens ansvar:

 • Individ- och familjeomsorg. Här ingår ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård och missbruksvård.
 • Familjerätt. Sollentuna samarbetar med Sigtuna och Upplands Väsby kommuner genom en gemensam nämnd.
 • Socialpsykiatri.
 • Viss introduktion för nyanlända, det vill säga flyktingmottagning.
 • Budget- och skuldrådgivning. Arbetet sker i samarbete med Järfälla och Upplands-Bro kommuner.
 • Konsumentvägledning.
 • Förebyggande arbete.
 • LSS för personer där funktionshindret beror på missbruk och/eller psykisk störning eller sjukdom.
 • Föreningsbidrag.
 • Sociala samfonden.

Socialnämnden sammanträder en gång i månaden.

Socialnämnden har ett socialutskott. I utskottet hantera i huvudsak ärenden som berör individer, enligt följande lagar:

 • Socialtjänstlagen, SoL.
 • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
 • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialutskottet sammanträder cirka en gång i månaden, samt i akuta ärenden vid behov. Socialnämnden har också ett arbetsutskott som sammanträder vid behov.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter och ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31.

Socialnämnd

Rebecca Nordin Vainio (M), Ordförande
rebecca.nordin.vainio@sollentuna.se

Josefin Silverfur (C), 1:e vice ordförande
josefin.silverfur@sollentuna.se

Gunilla Hultman (S), 2:e vice ordförande
gunilla.hultman@sollentuna.se

Marie Hård (M), Ledamot
marie.hard@sollentuna.se

Lovisa Montin (L), Ledamot
lovisa.montin@sollentuna.se

Paulina Pyhäjärvi (C), Ledamot
paulina.pyhajarvi@sollentuna.se

Hanna Stoméus (KD), Ledamot
hanna.stomeus@sollentuna.se

Gunnar Ljungberg (S), Ledamot
gunnar.ljungberg@sollentuna.se

Irené Österberg (S), Ledamot
irene.osterberg@sollentuna.se

Tahir Qureshi (V), Ledamot
tahir.qureshi@sollentuna.se

Jan Rolf Alvarsson (SD), Ledamot
jan.alvarsson@sollentuna.se

Niclas Andersson (M), Ersättare
niclas.andersson@sollentuna.se

Abdulkadir Bulhan (L), Ersättare
abdulkadir.bulhan@sollentuna.se

Jan Westerlund (C), Ersättare
jan.westerlund@sollentuna.se

Bernt Josephson (C), Ersättare
bernt.josephson@sollentuna.se

Jan Better (KD), Ersättare
jan.better@sollentuna.se

Ann-Marie Ek (S), Ersättare
ann-marie.ek@sollentuna.se

Maria Brändström (V), Ersättare
maria.brandstrom@sollentuna.se

Britt-Marie Danestig (V), Ersättare
britt-marie.danestig@sollentuna.se

Per Eric Lundgren (SD), Ersättare
pereric.lundgren@sollentuna.se

Atefeh Lind Mohsenchian (S), Ersättare

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun

Alla förtroendevalda i Sollentuna kommun

Mer läsning för dig