Till navigation Till innehåll (s)

Nybyggnadskarta

Du behöver en nybyggnadskarta när du ansöker om bygglov för att till exempel bygga nytt bostadshus. Nybyggnadskartan innehåller bland annat fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser och byggnader.

Nybyggnadskartan styr var på tomten den nya byggnaden kan ligga. På den ritar du in den önskade placeringen av det som ska byggas. Det är kommunens bygglovsenhet som avgör om nybyggnadskarta eller annat underlag behövs.

Det finns två olika nybyggnadskartor beroende på vad du ska söka bygglov för: nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är den karta som används när en ny huvudbyggnad, till exempel ett nytt bostadshus eller en industrilokal, planeras att byggas. Kartan innehåller bland annat fastighetsgränser, detaljplanens bestämmelser, existerande byggnader, höjder, nivåförhållanden och anslutningspunkter för vatten och avlopp. 

Sollentuna kommun utför mätningar på fastigheten och jämför gränser med dokument i Lantmäteriets arkiv. 

Prislista för nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta, används när det redan finns en huvudbyggnad och bygglov ska sökas för en tillbyggnad eller en komplementbyggnad, som till exempel ett garage. Kartan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader och vägar men information om vatten och avlopp finns inte med. I de fall fastigheten omfattas av detaljplan ritas plankartans prickmark, korsmark , u-område m.m. in. 

Prislista för förenklad nybyggnadskarta 

Beställning av nybyggnadskarta

Du kan enkelt själv beställa nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta genom att använda vår e-tjänst. E-tjänsten är ett lättanvänt verktyg med tydliga instruktioner. Du väljer själv om du vill använda e-legitimation eller inte.

Beställ nybyggnadskarta med e-tjänst

Nybyggnadskartan levereras som CAD- och PDF-fil, inom 3-4 veckor för förenklad nybyggnadskarta och 5-6 veckor för nybyggnadskarta. 

Under semestertider kan längre handläggningstider förekomma.

Obs! En nybyggnadskarta får, när den skickas in med en ansökan om bygglov, inte vara äldre än två år från den dag den upprättades. Nybyggnadskartan gäller dessutom bara om förhållandena på platsen inte har ändrats.

E-tjänster i Sollentuna kommun

E-tjänster och jämförelsetjänster

 

Mer läsning för dig