Till navigation Till innehåll (s)

Receptfria läkemedel

För att få sälja vissa receptfria läkemedel i butik måste du först anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket. Kommunen kontrollerar sedan att du följer reglerna.

Anmäl din verksamhet hos Läkemedelsverket

Sollentuna kommun kontrollerar att reglerna följs på försäljningsställen. Om vi upptäcker allvarliga fel eller brister som inte rättas till, rapporterar vi det till Läkemedelsverket. Vi tar ut en avgift för kontrollen. 

  • Receptfria läkemedel får inte säljas till personer under 18 år. Det ska framgå på åldersdekaler. 
  • Läkemedlen ska förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. De ska också förvaras åtskilda från andra typer av produkter.
  • Konsumenten ska informeras om var man kan få farmaceutisk rådgivning.
  • Du som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen ha ett program för egenkontroll. 

Du kan ladda ner och beställa skyltar på läkemedelsverkets webbsida. Här finns också mallar för egenkontroll.

Läkemedelsverket

 

Mer läsning för dig