Till navigation Till innehåll (s)

Förlängd undervisning i gymnasieskolan

Elever som inte klarat fullständiga betyg under tre år på ett nationellt program i gymnasieskolan eller på fyra år i den anpassade gymnasieskolan kan få sina studier förlängda. Syftet är att de ska nå målen för utbildningen genom att fördela undervisningen över längre tid.

Om eleven läser ett reducerat program eller om det finns särskilda skäl är det i vissa fall möjligt att undervisningen får fördelas över längre tid.

Elever kan ha längre studietid utan att de berörs av förlängd undervisning. De kan till exempel ha börjat på ett introduktionsprogram och därefter antagits på ett nationellt program.

Samma sak gäller för de elever som läser inom den anpassade gymnasieskolan. Elever som läser mer än fyra år om de först har börjat på de individuella programmen berörs inte heller av förlängd undervisning.

Så här går det till

Det är rektor som skickar in ansökan om ersättning till utbildningskontoret. Det sker när eleven erbjuds förlängd undervisning. Ansökan ska inkomma senast den 1 maj under det sista läsåret.

Skolor som har NIU eller RIG och som förlängt undervisningen till fyra år får endast skolpeng motsvarande sex terminer.

Beslut om riktlinjer för ersättning

Mer läsning för dig