Till navigation Till innehåll (s)

Vi delar ut pris till årets företagare och nyföretagare

Sollentuna kommun delar ut pris tillsammans med Företagarna Sollentuna och Nyföretagarcentrum i Sollentuna. Årets företagare 2023 är SWELIFT. Årets nyföretagare 2023 är Carina Sunding, grundare av företaget Honey Soul AB.

Årets företagare 2023

SWELIFT

Företagarna Sollentunas motivering

På femton år har årets företagare sett det mesta från en upphöjd position. De trehundra ”maskinerna” har verkligen lyft deras kunder till nya nivåer. Vilket i sin tur har bidragit till att Årets Företagare SWELIFT har stått stadigt på en stadig grund.

Ambitionen är att ständigt förnya och bibehålla den höga kvalitén på maskinparken då kvalitet ska löna sig, maskiner som inte får den service och underhåll som krävs skapar kostsamma stillestånd. För att skapa en hållbar verksamhet finns det även ett stort intresse av att använda speciellt utvalda produkter och ha en modern maskinpark som ger så lite miljöpåverkan som är möjlig.

Att alltid finnas tillgänglig är betydande för SWELIFTs verksamhet. Arbete med liftar utförs dygnet runt, årets alla dagar, därav måste även SWELIFT finnas tillgänglig för teknisk support och leveranser av liftar vid oförutsedda händelser. Vår jour är öppen dygnet runt, alla dagar.

Årets nyföretagare 2023

Honey Soul AB

Nyföretagarcentrum Sollentunas motivering

Honey Soul AB och Carina Sunding är en imponerande nyföretagare som genom den skalbara onlineplattformen "Make It Happen" framgångsrikt hjälper kvinnor att förändra sina jobbliv och liv.

I fotspår av pandemin, försämrad lönsamhet och nya insikter valde Carina att avveckla en verksamhet för att starta om med nytt bolag, ny idé och inte minst annan affärsmodell vilket också göra henne till en god förebild som flexibel och snabbfotad entreprenör med framåtkraft. Glimrande tillväxt, ekonomisk stabilitet, planer på att utöka teamet med fler anställningar och ett tydligt hållbarhetsfokus gör henne till en betydande aktör inom Sollentunas företagsutveckling. Det framgångsrika arbetet har även resulterat i författarskap, med en utgiven bok med titeln "Make It Happen" och ett andra bokkontrakt i hamn. För en raketsnabb resa och goda framtidsutsikter tilldelas Carina Sunding priset som Årets Nyföretagare i Sollentuna 2023.

 

Mer läsning för dig