Till navigation Till innehåll (s)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, för utbildning i svenska för invandrare och för arbetsmarknadsfrågor.

Nämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller att samverka med företag. Bland annat samverkar man om frågor som praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden.

Ledamöter för mandatperioden 2024-01-01 - 2024-12-31.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Anna Juhlin (C), Ordförande
anna.juhlin@sollentuna.se

Carl Joelsson (M), 1:e vice ordförande
carl.joelsson@sollentuna.se

Katarina Roa Godoy (S), 2:e vice ordförande
marcia.roa.godoy@sollentuna.se

Peter Gummesson (M), Ledamot
peter.gummesson@sollentuna.se

Jakob Hildingsson (C), Ledamot
jakob.hildingsson@sollentuna.se

Jan Fjellstedt (KD), Ledamot
jan.fjellstedt@sollentuna.se

Per Malmquist (S), Ledamot
per.malmquist@sollentuna.se

Luz Maria Corzo Gonzalez (V), Ledamot
luz.corzo.gonzalez@sollentuna.se

Robert Appelfeldt (SD), Ledamot
robert.appelfeldt@sollentuna.se

Eva-Lotta Kastenholm (M), Ersättare
eva-lotta.kastenholm@sollentuna.se

Julia Hugosson (M), Ersättare
julia.hugosson@sollentuna.se

Ebba Ädel (L), Ersättare
ebba.adel@sollentuna.se

Pontus Ögren (C), Ersättare
pontus.ogren@sollentuna.se

Christina Sternerup Falkenström (KD), Ersättare
christina.sternerup.falkenstrom@sollentuna.se

Kim Ekmark (S), Ledamot
kim.ekmark@sollentuna.se

Anna Emanuelsson (S), Ersättare
anna.emanuelsson@sollentuna.se

Ola Forssberg (MP), Ersättare
ola.forssberg@sollentuna.se

Susanna Oom (V), Ersättare
susanna.oom@sollentuna.se

Monika Brodzinska (SD), Ersättare
monika.brodzinska@sollentuna.se

Alfred Vennberg Yrjas (L), Ledamot
alfred.vennberg.yrjas@sollentuna.se

Homar Kadir (S), Ersättare

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun

Alla förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik

Mer läsning för dig