Till navigation Till innehåll (s)
En drönarbild över området Väsjön i Sollentuna.
Förhandsbesked

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först ansöka om förhandsbesked. Förhandsbeskedet är främst för dig som planerar bygga utanför detaljplanelagt område. Det är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är lämpligt att bygga på den plats som du tänkt dig.

Andra tillstånd kan behövas

Detaljplanen styr vad du får göra

Har platsen du planerar bygga på en detaljplan behöver du normalt inte ansöka om förhandsbesked. I detaljplanen står det för det mesta hur byggnader ska användas, utformas och placeras.

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Utanför detaljplanelagt område

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus utanför detaljplanerat område. I ett förhandsbesked meddelas om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta fram detaljerade ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft.

Allt du behöver veta om förhandsbesked

Handläggningstid: ca 4 - 10 veckor
Kostnad: ca 6000 - 7200 kr

Dessa handlingar behöver du för din ansökan  

  • ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • beskrivning av projektet
  • situationsplan på tomtkarta

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 4 steg avklarade