Till navigation Till innehåll (s)
En ljusanordning och flaggor på Sollentunavallen
Ljusanordning

Ljusanordning

En ljusanordning sprider ljus för att lysa upp något, t ex en plats eller byggnad. Om din ljusanordning påverkar omgivningen kan du behöva bygglov.

Bygglov kan behövas

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • sätta upp eller ändra en ljusanordning inom detaljplanelagt område, om det kan störa omgivningen
  • sätta upp en ljusanordning på eller nära en byggnad eller ett område inom en värdefull kulturmiljö.

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp eller ändra en ljusanordning utanför detaljplanelagt område. 

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för ljusanordning

Handläggningstid: ca 2 - 10 veckor
Kostnad: ca 3300 - 6800 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • situationsplan på tomtkarta
  • en fasadritning eller fotomontage i skala 1:100
  • detaljritning i skala 1:100
  • förslag på kontrollplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 6 steg avklarade