Till navigation Till innehåll (s)

Kraftledningar - förändringar och utbyggnad

Sollentuna berörs på flera sätt av utbyggnad och förändringar i elkraftsnätet. Planering pågår bland annat för förstärkning av stamnätet genom Sollentuna.

Överby, Viby, Kronåsen och vidare söderut

Svenska kraftnät ansvarar för landets elförsörjning. Planering pågår bland annat för förstärkning av stamnätet genom Sollentuna. Befintlig 220 kV-ledning ska ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet.

Sträckan som berörs är Överby, Viby, Kronåsen och vidare söderut mot Beckomberga.

För att möjliggöra framkomlighet och minska miljöpåverkan förbi Viby förs en dialog mellan Svenska kraftnät, Vattenfall och Trafikverket. Kommunen arbetar för att möjliggöra framkomlighet men även för att minska miljöpåverkan förbi Viby.

Samråd 2020

Efter inledande samråd under 2017 kring flera sträckningar genomförde Svenska kraftnät under 2020 samråd om ett utbyggnadsförslag och föreslagen sträckning från Sollentuna till Beckomberga i Stockholm. Förslaget var då fortfarande en luftledning mellan Överby och Kronåsen.

Kraftledningar Överby-Beckomberga, Svenska kraftnät

Sjöberg, Edsberg och Tegelhagen

Från maj 2024 påbörjar Vattenfall Eldistribution nedgrävningen av elledningar i Sollentuna. Syftet är bland annat att kunna ta ner den luftburna elledningen som idag går genom Sjöberg och Kärrdal till Edsberg.

Enligt Vattenfalls tidplan kommer de luftburna ledningarna mellan Sjöberg och Edsberg att monteras ned hösten 2025. Innan dess ska Vattenfall borra för de nya ledningarna i marken.

  • Från maj till oktober läggs ledningen ned från Danderydsgränsen via Danderydsvägen (väg 262) till i höjd med Rösjöbadet.
  • Från september till februari 2025 fortsätter dragningen genom skogen söder om Kvarnskogen till Edsberg.
  • Från juni till september 2024 kommer även en ledning att läggas ned från Tegelhagen och gå via naturreservatet under Edsviken för att kopplas i ihop med ledningen vid väg 262 i höjd med Danderydsgränsen.

Grävarbeten kommer enligt Vattenfall att minimeras genom att man i stället borrar och använder kanaler för kablarna.

Övriga stamnätsprojekt som berör Sollentuna

Odensala-Överby

Hamra-Överby

Mer läsning för dig