Till navigation Till innehåll (s)

Brandskydd, sotning och eldning

Att vara förberedd och ta hänsyn till din omgivning är två sätt att bidra till färre bränder. En brandvarnare låter dig sova gott och vakna fort. En brandsläckare och brandfilt hjälper dig när olyckan är framme.

Eldning av trädgårdsavfall

Just nu är det många som hör av sig gällande eldningsförbudet av trädgårdsavfall som gäller från och med den 1 januari 2024. Du behöver inte söka dispens för eldning under april.

Många hör av sig till kommunen för att höra vad som gäller angående eldning av trädgårdsavfall. I Sverige började en ny avfallsförordning gälla den 1 januari 2024 som innebär att det är förbjudet att elda trädgårdsavfall. I kommunen pågår arbete med att anpassa lokala föreskrifter så att de överensstämmer med de nya bestämmelserna.

Eftersom bestämmelserna är så pass nya kommer kommunen använda samma bestämmelser som tidigare år vad gäller majbrasor. För egen eldning av trädgårdsavfall gäller att det fortsättningsvis ska undvikas och i första hand komposteras eller omhändertas i en avfallsanläggning.

Aktuella riktlinjer för eldning utomhus

Storstockholms brandförsvar

Brandkåren Attunda

 

Mer läsning för dig