Till navigation Till innehåll (s)

Stöd i hemmet

Vi förstår att du vill bo kvar i ditt eget hem som länge som möjligt. Därför erbjuder kommunen olika former av stöd som för att göra det lättare för dig att bo kvar hemma.

Olika typer av stöd

 • Hemtjänst för dig som är äldre

  Det är viktigt att du som är äldre känner dig trygg i ditt eget hem. Om du har svårt att klara av dina vardagliga sysslor kan du ansöka om hemtjänst för att få hjälp och stöd.

 • Trygghetslarm

  Du som oroar dig för att till exempel ramla eller som har en ökad risk att drabbas av akut sjukdom kan ansöka om trygghetslarm. Trygghetslarm är en behovsprövad insats och som utreds av en biståndshandläggare.

 • Bostadsanpassningsbidrag

  Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att anpassa din bostad kan du ansöka om bidrag, enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

 • Fixartjänst för dig som behöver hjälp i hemmet

  Har du svårt att hålla balansen? Behöver du hjälp med att byta glödlampor och batterier, hänga upp gardiner eller sätta fast lösa sladdar? Du som är pensionär och är 65 plus eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp gratis av...

 • Hjälpmedel

  Du som har en funktionsnedsättning kanske behöver olika hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Exempel på hjälpmedel är rullator, käpp och rullstol.

 • Uppsökande verksamhet för äldre

  En viktig del av vårt förebyggande arbete är uppsökande verksamhet. Om du fyller 85 år och inte redan har någon form av hjälp från äldreomsorgen kommer vi kontakta dig för ett samtal.

 

Mer läsning för dig