Till navigation Till innehåll (s)
Bild från malmvägen

Policy för markanvisning

Markanvisning är ett sätt för kommunen att förmedla sin mark för bostäder och näringsliv till marknadens aktörer. Kommunens markreserv är begränsad varför det är av oerhörd vikt att varje försäljning av kommunal mark sker efter noggranna överväganden.

För att säkerställa att varje markanvisning i kommunen sker framgångsrikt samt att alla byggherrar och intressenter bemöts och hanteras på ett likställt sätt har kommunen antagit en markanvisningspolicy. Dokumentet som heter "Markanvisning i Sollentuna" beskriver hur markanvisning sker i Sollentuna, det innehåller även den markanvisningspolicy som kommunen antagit och som anger vilka frågor som särskilt skall beaktas inför varje markanvisning som sker i kommunen. 

Om texten på webbsidan skiljer sig från den tryckta texten i beslut, protokoll, yttrande m.m. gäller den tryckta texten.

Mer läsning för dig