Till navigation Till innehåll (s)

Anslagstavla, officiell

På vår officiella anslagstavla kungörs protokoll från sammanträden, så att du kan läsa vilka beslut som har fattats.

Vår officiella anslagstavla innehåller:

  • Tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden
  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.
  • Kungörelser och underrättelser enligt plan- och bygglagen

Justerade protokoll ska anslås senast två dagar efter att de justerats, det vill säga skrivits på. De ska sedan finnas på anslagstavlan till dess att överklagandetiden löpt ut.

Att överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att överklaga beslutet. Du kan göra en laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär.

Så här gör du för att överklaga ett beslut

Dagordningar och handlingar till sammanträden