Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna pensionärsråd

I Sollentuna kommun finns ett pensionärsråd. Här kan kommunen och de organisationer som företräder pensionärerna samråda och utbyta information.

Rådets uppgift är att:
  • Bevaka att kommunens nämnder och förvaltningar känner till vilka frågor som är viktiga för pensionärer.
  • Bidra med sin kunskap i frågor som är viktiga för pensionärer.
  • Komma in med synpunkter i ett tidigt skede när olika ärenden behandlas i kommunens nämnder eller styrelser.
  • Se till att nämnderna tar upp frågor och synpunkter som är viktiga för pensionärer när nämnden planerar sin verksamhet.
  • Komma med förslag på frågor som bör tas upp i nämnderna.
  • Lämna synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen i kommunen.

Kontakt pensionärsrådet

Ledamöter

Anna-Lena Johansson (L) ordförande

Anton Lindgren (S)

Stig Nyman (PRO)

Vivian Enochsson (PRO)

Agneta Björklund (SPF Seniorerna Tunasol)

Göran Ahlberg (SPF Seniorerna Grindslanten)

Kristina Malm Jansson (RPG)

Ersättare

Joakim Stockhaus (M)

Britt Stålhandske (S)

Margareta Erman (SPF Seniorerna Tunasol)

Gunnar Lamin (PRO)

Lars-Olof Bäckman (PRO)

Ove Öhrn (SPF Seniorerna Grindslanten)

Magnus Ramstrand (RPG)

Adjungerade

Jan Kristiansson (Demensföreningen i Sollentuna)

Anita Baselius (Demensföreningen i Sollentuna)

Dagordningar och handlingar