Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller en ungdom som är i behov av stöd i sitt vardagsliv. Det kan handla om fritidssysselsättningar, skolarbete och relationer med omvärlden.

Vem kan få en kontaktperson?

Ett barn eller ungdom som behöver stöd kan få en kontaktperson. Det kan finnas flera orsaker till att ett barn eller ungdom behöver stöd enligt socialtjänstlagen:

  • det sociala nätverket kan vara glest
  • föräldrarna behöver avlastning
  • barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter
  • föräldrarna kanske har problem i form av missbruk eller psykisk ohälsa.

Vart vänder jag mig om jag önskar en kontaktperson?

Det är socialsekreteraren på socialkontorets avdelning för barn och unga som bedömer att stödet kan vara till hjälp för barnet och dess familj. Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om behovet av kontaktperson.