Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktperson för barn och unga

Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller en ungdom som är i behov av stöd i sitt vardagsliv. Det kan handla om fritidssysselsättningar, skolarbete och relationer med omvärlden.

Vem kan få en kontaktperson?

Ett barn eller ungdom som behöver stöd kan få en kontaktperson. Det kan finnas flera orsaker till att ett barn eller ungdom behöver stöd enligt socialtjänstlagen:

  • det sociala nätverket kan vara glest
  • föräldrarna behöver avlastning
  • barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter
  • föräldrarna kanske har problem i form av missbruk eller psykisk ohälsa.

Vart vänder jag mig om jag önskar en kontaktperson?

Det är socialsekreteraren på socialkontorets avdelning för barn och unga som bedömer att stödet kan vara till hjälp för barnet och dess familj. Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om behovet av kontaktperson.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson vänder du dig till socialkontorets placeringsenhet som ansvarar för kontaktpersoner för såväl barn och unga som för vuxna.

Hur blir du kontaktperson?

Vid ett informationsmöte får du veta vad ett uppdrag kan innebära. Du lämnar en intresseanmälan och namn på referenter. 

  • Socialsekreteraren för kontaktpersoner gör sedan en registerkontroll hos polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde.
  • Du och socialsekreteraren träffas för flera samtal varav vid ett tillfälle för en intervju på ca två timmar. Socialsekreteraren analyserar intervjun tillsammans med kollegor och ringer upp dina referenter.
  • Därefter träffas ni igen för att du ska få ta del av resultatet. Nu kan det bli dags för ett uppdrag som kontaktperson. 

Placeringsenheten vid socialkontorets avdelning för barn och unga har socialsekreterare som speciellt arbetar med kontaktpersoner för såväl barn, ungdom som vuxna.

Vem vänder du dig till?

Du kan mejla ditt intresse till engagemang@sollentuna.se.
Du kan också ringa på telefon: 08-579 215 63.

Vad innebär sekretessen? 

Enligt lag måste du följa sekretesslagen. Detta innebär att du har tystnadsplikt när det gäller de uppgifter som du får ta del av för att kunna fullfölja ditt uppdrag som kontaktperson.

Vi kräver av dig att du handskas med dessa uppgifter på ett seriöst och varligt sätt så att barnet eller ungdomen och dess familj inte skadas.

Får du ersättning?

Sveriges Kommuner och Landsting har gett riktlinjer för vilken ersättning som ska utbetalas. Detta innebär att du får

  • en skattepliktig ersättning i form av arvode för ditt arbete
  • ersättning för dina egna faktiska kostnader, exempelvis biobiljetter och cafébesök. Denna ersättning kallas omkostnadsersättning och är till viss del skattepliktig.

Mer läsning för dig