Till navigation Till innehåll (s)

Hjälp i hemmet

Det finns olika former av stöd som du kan få i ditt hem. Till exempel bostadsanpassning, boendestöd och hemtjänst.

Hemtjänst för dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med att ta hand om dig själv eller ditt hem kan du ansöka om hemtjänst.

Hemtjänst för dig med funktionsnedsättning

Bostadsanpassningsbidrag

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag, enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag

Avlösarservice funktionsnedsättning

Ibland behöver dina föräldrar göra saker utan dig. De kanske behöver gå på ett möte, handla eller göra något med dina syskon. Då kan en avlösare komma hem till dig. Ni kan göra något tillsammans hemma hos dig eller i närområdet.

Avlösarservice funktionsnedsättning

Boendestöd för dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem, eller komma igång med olika sysslor, kan du få hjälp i form av boendestöd.

Boendestöd för dig med funktionsnedsättning

Hjälpmedel

Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt.

Hjälpmedel

Mer läsning för dig