Till navigation Till innehåll (s)

Beställa slutbetyg

Om ditt originalbetyg försvunnit kan du beställa ett nytt betyg från kommunarkivet. Vi förvarar slutbetyg och betygskataloger från de kommunala skolorna och från Sollentuna Fria gymnasium.

Beställ betygskopia

För att beställa en betygskopia måste du veta:

  • Skolans namn.
  • Elevens namn då betyget utfärdades.
  • Personnummer.
  • År när betyget utfärdades.

Vilka skolbetyg finns hos kommunarkivet?

Betyg från de kommunala skolorna lämnas i de flesta fall till kommunarkivet efter 10 år. Om du söker betyg av yngre datum kan du kontakta respektive skola.

Om du söker betyg från komvux, kontakta Vuxenutbildningen Kunskapsparken.

I kommunarkivet finns betygen från fristående skolor som är verksamma i Sollentuna. Betygen lämnas till kommunarkivet två år efter att eleven slutade skolan.

Mer läsning för dig