Till navigation Till innehåll (s)

Sammanträden i Sollentuna kommun

Här hittar du årets sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Sollentuna kommuns övriga nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder 2023:
 
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar vanligen klockan 18. Undantag från den tiden görs 20 april 2023 (årsredovisning) och den 23 november 2023 (budget samt val till nämnderna).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder 2023:

 • 13 februari
 • 13 mars
 • 3 april
 • 15 maj
 • 7 juni
 • 11 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 4 december

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder 2023:

 • 11 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 12 december

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder 2023:

 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november 
 • 12 december

Miljö- och klimatnämnden

Miljö- och klimatnämnden sammanträder 2023:

 • 11 januari - konstituerande
 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 24 april
 • 31 maj
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 13 december

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder 2023:

 • 31 januari
 • 7 mars
 • 28 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 5 december

Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder 2023:

 • 10 januari
 • 21 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden sammanträder 2023:
 
 • 17 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 12 december

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder 2023:

 • 10 januari
 • 21 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 14 juni
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 13 december

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder 2023:

 • 25 januari
 • 20 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 22 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 11 december

Dagordningar, handlingar och protokoll för nämndernas sammanträden