Till navigation Till innehåll (s)
Insidan av ett hus som håller på att byggas. Huset har stora fönster och synlig trästomme.
Ändringar

Ändring av bärande konstruktion

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen, behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan kan behövas

Du behöver göra en anmälan om

  • du vill göra en ändring som påverkar byggnadens bärande delar.

Du behöver även bygglov om

  • åtgärden du utför innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende.

Allt du behöver veta om anmälan för ändring av bärande konstruktion

Handläggningstid: ca 2 - 5 veckor
Kostnad: ca 1800 - 12500 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • anmälan via e-tjänst
  • plan- och sektionsritning
  • konstruktionsritningar
  • förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig).

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 3 steg avklarade