Till navigation Till innehåll (s)
Ett växthus i en villaträdgård
Komplementbyggnad

Växthus

Växthus är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus.

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov om du vill:

  • Bygga en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen nedan.

Du behöver oftast inte bygglov om du vill:

  • Uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15,0 kvadratmeter. 
  • Uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30,0 kvadratmeter. 

Friggebod

Attefallshus

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner

Allt du behöver veta om bygglov för växthus

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 5700 - 26000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan  

  • Ansökan via e-tjänst
  • Förslag på kontrollplan
  • Situationsplan
  • Byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmälan av kontrollansvarig.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 8 steg avklarade