Till navigation Till innehåll (s)
Blommor vid Bögs gård

Biologisk mångfald hos dig

Det finns mycket du kan göra för att bidra till den biologiska mångfalden. Här ger vi dig några tips på vad du kan göra i din trädgård, balkong eller i den gemensam gårdsytan. Vi ger dig även tips på hur du kan klimatanpassa din trädgård.

För att upprätthålla en rik biologisk mångfald behöver så många som möjligt vara involverade. Din trädgård är en viktig för många arter och ekosystem.

Pollinerande insekter behöver både bomiljöer och blommande växter, träd och buskar för att hitta föda. Småfåglarna är beroende av ett sammanhängande nät av träd för sin spridning. Många äldre och stora träd finns i trädgårdarna och är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden. 

Kommunen gör flera saker för att gynna den biologiska mångfalden. Under våren 2023 sådde vi t ex ängsblommor på 17 platser runt om i Sollentuna. Totalt över 5000 kvadratmeter, eller 0,5 hektar.  Varför då? Jo, därför att vi vill vara säkra på att det även finns nektar sent på sommaren, vilket är avgörande för vissa insekter.

Åtta tips på hur du kan bidra till den biologiska mångfalden

Mer information hittar du på dessa webbsidor

Rikare trädgård

Natursidan

Naturskyddsföreningen

Tips 1. Insekter och pollinering

Humla

På våren börjar humlor, fjärilar och andra insekter vakna efter vintervilan. För att ge insekterna och pollinerarna en bra start på säsongen kan du fundera på vad du kan bjuda på i din trädgård.

 • Vårlök, violer, svalört och nunneört blommar tidigt och är bra mat för humlor.
 • Vårblommande träd och buskar är olika typer av viden.
 • Framåt maj blommar fruktträd såsom körsbär och plommon liksom bärbuskar såsom krusbär och vinbär, de kan föda många vildbin och sedan ge mat till oss.

Planera din trädgård så att den erbjuder blommande växter och ger föda åt bina hela sommaren.

 • Kattmynta, kärleksört, veronika, stjärnflocka och kryddor såsom mejram och timjan är mycket attraktiva för humlor och vildbin.
 • Tänk på att anpassa valet av arter till trädgårdens naturtyp, torrt, friskt eller sandigt.

Hur gör kommunen?

Kommunen arbetar på olika sätt för att gynna bin, fåglar och andra djur. Både 2021 och 2022 utsågs Sollentuna till Sveriges bivänligaste kommun. 

Tips 2. Låt fåglarna flytta in! 

Sidensvansar i rönnbärsträd

Sidensvansar i rönnbärsträd

På våren återvänder flyttfåglarna för att bilda familj och bygga bo. Vad har du att erbjuda i din trädgård för att ge fåglarna en bra säsong?

 • Fåglar gynnas av fruktträd då de drar till sig många insekter, trastar och småfåglar äter också av frukten.
 • Hassel, oxel, rönn, ek, bok är attraktiva för sina frön, bär och nötter.
 • Gran och tall har frön i kottarna och utgör också ett bra skydd.
 • Buskar som ger både föda och skydd är till exempel en, slån, hagtorn och try.

Inte sälla lider fåglar av bostadsbrist. Om gamla och döda träd får stå kvar kan de ge bostad och mat åt fåglar och andra djur. Det går även bra att komplettera med fågelholkar.

Hur gör kommunen?

Kommunen arbetar med olika skötselåtgärder för att gynna fåglar, bin och andra djur. I våra stadsutvecklingsprojekt planerar vi för gröna eller blågröna stråk som inte bara är till för oss människor.

Tips 3. Träd och buskar för insekter och djur

Miljöerna mittemellan bebyggt och natur, mellan öppna landskap och skog kan vara artrika och fulla av boplatser och föda till en mängd olika arter. Du kan skapa ett skogbryn i din trädgård eller på din bostadsgård.

 • Bevara eller nyplantera olika arter av blommande och bärande träd och buskar, till exempel oxel, rönn, sälg, hägg, hassel, nypon, hagtorn, slån, fågelbär, apel och skogskornell.
 • Låt det finnas olikåldriga träd och buskar i olika höjd, grova träd, träd med hål och hamlade träd, död ved och döende träd.
 • Kombinera detta med gläntor med olika sorters blommor och gräs, till exempel ängs- och åkervädd, rödklint, gulmåra, smultron, kovaller och mandelblomma.

Hur gör kommunen?

Kommunen sköter naturreservaten och andra grönområden för att gynna brynmiljöer där så är möjligt. 

Tips 4. Odla i din trädgård!

Odla i din trädgård

Odla i din trädgård

Odling går fint att kombinera med insatser för att öka biologisk mångfald. Använd metoder som är bra för jorden och de organismer som lever där och som bidrar till att luckra upp och frigöra näringsämnen.

Du kan skapa en egen trädgårdskompost eller odla med metoder såsom täckodling eller ogrävda växtbäddar som gör att konstgödsel blir överflödigt. Det finns också mycket som går att odla på balkongen eller i pallkragar på en gemensam bostadsgård. Enklare sorter att börja med är tomater, morot, rädisa och chili.

Det går att göra egen växtnäring även om du bor i lägenhet, till exempel en bokashi-kompost av ditt matavfall. I Sollentuna finns fem koloniträdgårdsområden, inom promenad eller cykelavstånd för alla boende i kommunen.

Hur gör kommunen?

I kommunens parkskötsel används inte kemiska bekämpningsmedel utan istället mekanisk eller manuell bearbetning. Detta för att skapa bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden både i och ovan marken. 

Tips 5. Ta in vatten i trädgården!

Vatten i din trädgård

Vatten i din trädgård

Många djur trivs i och behöver blöta miljöer. Skapar du en damm i din trädgård kan du få besök av trollsländor, dykarbaggar, grodor och salamandrar. Att anlägga en damm eller våtmark, ett bi- eller fågelbad berikar miljön där vi bor, allt liv behöver vatten!

 • Gör ett litet fågelbad eller gräv ner en balja som fylls med vatten åt fåglar och insekter. Rengör det gärna ibland och placera det nära buskar så att fåglarna kan söka skydd.
 • Gör en bibar: Använd en grund skål med stenar eller kulor i åt bin och andra insekter så att de kan landa utan att drunkna.
 • Anlägg en damm: Den bör placeras soligt, för att skapa skugga i dammen planteras vattenväxter och växter runt dammen. Välj ett område som är plant eller nedsänkt. Vill du inte ha en öppen vattenspegel kan en våtmark fungera i stället. Det är bäst att inte ha fiskar i dammen, de äter upp både groddjur och insekter.

Naturskyddsföreningens Dammhandbok

Vad gör kommunen?

Kommunen anlägger dammar och våtmarker, både för att rena dagvattnet från staden och för att gynna biologisk mångfald. Edsån har fått meandrande slingor med flera våtmarksområden för några år sedan och snart kommer två dammar att anläggas i Edsbergsparken. 

Tips 6. Skapa en blomsteräng!

Vallmo och andra blommor vid Bögs gård

Äng i stället för gräsmatta! Genom att omvandla en bit av en gräsmatta till blommande äng kan du göra en viktig insats för bin och andra pollinatörer. I trädgården kan du låta örterna och gräset växa upp och gå i blom. Om du undviker gödsel så gynnas örterna.

Du kan välja ut hörn, kanter, under träden eller fläckar av gräsmattan som istället får vara äng. Det kan komma blommande växter redan första året, vitklöver, prästkrage och blåklocka. Har du en väldigt tät och frodig gräsmatta kan du blotta vissa delar och så ängsfrön eller sätta plantor.

När ängen blommat färdigt i juli/augusti kan då slå ängen med lie eller gräsklippare, låt det ligga kvar och fröa av sig ett par dagar innan du räfsar ihop det så har du goda förutsättningar till nästa år att få fler ängsblommor.

Hur gör kommunen?

Kommunen har gått över till bivänligare skötsel på flera av gräsytorna för att gynna biologisk mångfald och pollinering. 

Tips 7. Spara på vattnet!

På sommaren kan det bli varmt och torrt och det kommer rekommendationer om att spara på vattnet vid risk för vattenbrist. Vad kan man göra för att trädgården ska vara mer tålig för torka?

 • Spara regnvattnet i regntunnor och använd det för bevattning. Ställ tunnorna så att de samlar upp vatten från taken.
 • Vattna tidig morgon eller kväll för att minska avdunstningen. Vattna direkt under plantan med kanna.
 • Täck jorden runt dina växterna eller i dina rabatter med gräsklipp för att hålla kvar fukten.
 • Etablerade gräsmattor klarar sig utan vattning, låt gräset växa sig långt så torkar det inte lika lätt.
 • Fuktälskande växter planteras med fördel i skuggiga sänkor.

Dricksvattnet i Sollentuna kommer från Mälaren, men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverket bara rena och distribuera en viss mängd dricksvatten. Vi kan hjälpas åt så att vattnet räcker till det som är viktigast.

Tips 8. Se ogräset som en resurs!

Fjärilslarv på nässlor

Fjärilslarv på nässlor

Är ogräs verkligen ogräs? Många arter som har betraktats som ogräs är viktiga för den biologiska mångfalden, vill du inte ha dem i rabatten kanske du kan flytta de till en mångfaldshörna i trädgården?

 • Brännässlor ger föda åt många insekter, t ex fjärilslarver. De är också nyttiga att äta när de är späda och kan ge näring till dina odlingar.
 • Löktrav har både nektar och är värdväxt åt fjärilslarver. De är också ätbar för oss människor, det går att göra kryddsmör eller pesto av löktrav.
 • Tistlar såsom vägtistel och kärrtistel är bra nektarväxter. Brudborste och kardborre också. De är också värdväxt för tistelfjärilens larver.

 

Mer läsning för dig