Till navigation Till innehåll (s)

Ljudnivåer vid arrangemang

Höga ljudnivåer från musik kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus. Det drabbar framför allt barn och unga. Du som arrangör ska ha tillräcklig kunskap för att förhindra besvär för människors hälsa.

Den lag som styr detta är miljöbalken. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd och guide till mätning av höga ljudnivåer.
Folkhälsomyndigheten om höga ljudnivåer

Kontrollera ljudnivån

Du som arrangör ansvara för att kontrollera nivån på ljudet så att du kan redovisa resultaten. Det är viktigt att mätningen görs av en fackman.

Tillåtna ljudnivåer

Ljudnivån får inte överskrida 100 dBA ekvivalent nivå, det vill säga medelvärde över tid, och 115 dBA maxnivå, det vill säga högsta uppmätta nivå. Om barn upp till 13 år finns bland besökarna får ljudnivån inte överskrida 97 dBA ekvivalent och 110 dBA max. Om arrangemanget helt riktar sig till barn, till exempel knattedisco eller barnmusik, så bör 90 dBA ekvivalent nivå alltid eftersträvas.

Högtalarnas placering

Placera alltid högtalare så att besökarna inte kan komma alldeles intill. Även små högtalare kan generera mycket höga ljudnivåer och kan orsaka hörselskador. Om det finns boende i närheten av arrangemanget bör högtalare och scener placeras så att risken för störningar minimeras.

Övriga störningar

Störningar kan också komma från tillexempel trafik i samband med arrangemanget. Du som arrangör ansvarar för att förebygga även denna typ av störningar. Bygge och rivning av scener och annat ska inte ske under nattetid, mellan kl. 22.00-07.00.

Information till boende

Du ska alltid informera de som bor i närheten i förväg om att du planerar ett evenemang.

Tillsyn av myndigheten

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd kan göra stickprov och mäta ljudnivåerna på plats. Om det görs kommer en avgift tas ut enligt en fastställd taxa.

Kontakt

Taxa enligt miljöbalken

Mer läsning för dig