Till navigation Till innehåll (s)

Kommunala bolag

Sollentuna kommuns bolag.

Sollentuna Stadshus AB

Sollentuna Stadshus AB

Sollentuna Stadshus AB bildades 2016. Det är moderbolaget i Sollentuna kommuns bolagskoncern. Moderbolaget ansvarar för den övergripande planeringen och samordningen för dotterbolagen.

Dotterbolag i koncernen är:

 • Sollentunahem AB.
 • Sollentuna Kommunfastigheter AB.
 • Sollentunafastigheter 2 AB.
 • AB SOLOM.
 • Sollentuna Energi och Miljö AB.

Sollentunahem AB

Sollentunahem AB är Sollentuna kommuns bostadsbolag. Bolaget äger omkring 5 800 hyresbostäder som är spridda över hela kommunen. De flesta ligger intill de fem pendeltågsstationerna i Sollentuna. Sollentunahems uppdrag innebär att bygga, sköta om och utveckla hyresbostäder. Bolaget ska också bidra aktivt till arbetet med trygghet och integration i bostadsområdena.

Ledamöter och suppleanter, AB Sollentunahem i Troman publik

Sollentunahems webbplats

AB SOLOM

AB SOLOM är Sollentuna kommuns eget vård- och omsorgsföretag.

SOLOM verkar inom tre tjänsteområden:

 • Äldreomsorg.
 • Vuxna med funktionsvariation.
 • Barn och unga med funktionsvariation.

Bolaget driver allt från verksamhet för seniorer, personlig assistans och hemtjänst till daglig verksamhet. SOLOM driver också boenden av olika slag, till exempel äldreboende och LSS-boende.

Ledamöter och suppleanter AB Solom i Troman Publik

AB SOLOMs webbplats

Sollentuna Energi och Miljö

Sollentuna Energi och Miljö är ett modernt infrastrukturbolag. Bolaget har följande verksamheter:

 • Elnät. Sollentuna Energi och Miljö ansvarar för hela distributionen av el i Sollentuna kommun.
 • Elhandel. Bolagets försäljning av el.
 • Stadsnät. Bredbandsnätet i Sollentuna.
 • Fjärrvärme.
 • Renhållning. Bolaget ansvarar för att samla in och ta hand om sopor från hushåll och företag inklusive källsortering och återvinning.
 • Vatten, drift, underhåll och förnyelse av det allmänna VA-ledningsnätet i Sollentuna. Bolaget beräknar och debiterar avgifter för anläggning och brukning. I uppdraget ingår också att leverera dricksvatten och att ta emot avloppsvatten.

Ledamöter och suppleanter Sollentuna Energi och miljö AB i Troman Publik

Sollentuna Energi & Miljös webbplats

Sollentuna Kommunfastigheter AB

Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) äger egna fastigheter samt förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter. Det är till exempel skolor, förskolor, gruppboenden och kulturfastigheter.

Ledamöter och suppleanter i Sollentuna kommunfastigheter AB i Troman Publik

SKABs webbplats

 

Mer läsning för dig