Till navigation Till innehåll (s)

Utan plats på gymnasiet?

Har du hoppat av skolan eller kanske aldrig påbörjat några studier? Saknar du arbete och sysselsättning? Hos Navigator kan du som är mellan 16 och 20 år få hjälp mot studier, arbete och en meningsfull fritid.

Navigator är öppet för drop in på måndagar kl. 14-16 för dig som varken studerar eller jobbar.

Här arbetar ungdomscoacher tillsammans med studie-och yrkesvägledare. De erbjuder  vägledning och stöd för att komma vidare till en aktivitet. Vägen dit kan se olika ut och tillsammans gör vi en planering som utgår från dina önskemål och behov.

Vi kan hjälpa dig att återuppta studier, hitta en praktikplats eller få stöd i att söka arbete. Vi erbjuder förberedande insatser för dig som av olika anledningar varit ifrån skolan en längre tid. Dina önskemål och behov styr den hjälpen som du får på Navigator.

I Navigators CV-skola får du hjälp med att skriva ditt CV. Du som redan har ett CV kan självklart ta med det så tittar vi på det tillsammans.

Navigator

Adress
Turebergsvägen 1B

Telefonnummer
08-579 218 15

E-post
kaa@sollentuna.se

Besökstider

  • Måndag

För dig som är 20-29 år

Du som är över 20 år kan få hjälp med studie-och yrkesvägledning och stöd i kontakt med myndigheter. Vi samordnar insatser och hjälper dig att navigera mellan olika verksamheter och stöd. 

Vill du ha hjälp i ditt arbetssökande kan du vända dig direkt till Möjligheternas kontor eller om du vill söka till Komvux kan du ta kontakt med vägledarna på Kunskapsparken.

Arbetsmarknadsenheten

Kunskapsparken 

Vi samarbetar med flera andra verksamheter. Vi kan på så sätt erbjuda individanpassade insatser och hjälpa dig att navigera mellan kommunens olika stödfunktioner.
 

Navigator medverkar i projektet "Rätt stöd till dig" och delprojektet HOPPET. Det finansieras av samordningsförbundet och europeiska socialfonden. Satsningen riktar sig till unga personer som är i behov av samordnat stöd.Samordningsförbundet - HoppetVill du veta mer om vad vi kan erbjuda just dig? Kontakta oss via mejl eller telefon.

Stöd till dig som förälder

Stöd och vägledning för att hitta vägen i ditt föräldraskap - enskilt eller i grupp.

Föräldrastöd

Det kommunala aktivitetsansvaret

Alla Sveriges kommuner har ett ansvar för personer mellan 16-19 år, som avslutat grundskolan men inte börjat eller avslutat en gymnasieutbildning. Kommunerna är skyldiga att följa upp de ungdomar som ingår i ansvaret och erbjuda någon form av aktivitet.

Mer läsning för dig