Till navigation Till innehåll (s)

Hjälp till dig med psykisk funktionsnedsättning

Om du har en psykisk funktionsnedsättning kan du söka olika former av stöd . Stödet kan komma både från socialtjänsten och andra aktörer. Du har också möjlighet att delta i olika aktiviteter.

Olika former av stöd

Du kan till exempel få stöd att:

 • komma ut i samhället
 • ha någon form av sysselsättning
 • umgås med andra
 • sköta vardagliga ärenden
 • sköta din ekonomi och/eller din bostad

Personligt ombud

Du kan också vända dig till personliga ombudet som har en fristående ställning i kommunen. Ombudet kan vägleda dig i kontakt med samhällets olika instanser. 

Vad gör ett personligt ombud?

Brukarinflytande

I Sollentuna kommun finns Inflytanderådet som består av personer som berörs av eller har berörts av vuxenavdelningens insatser samt socialkontorets representanter. Inflytanderådet fungerar som ett forum för dialog och är en brygga mellan kommunen, dess invånare och anhöriga.

Inflytanderådet träffas fyra gånger om året där generell information utbyts och personer som berörs eller har berörts av vuxenavdelningens insatser får tillfälle att lyfta sina åsikter, förbättringsförslag och synpunkter.

För att Inflytanderådet ska fungera som en länk mellan dig och Socialkontorets vuxenavdelning behöver de få reda på vad just du anser om det stöd du får. Vill du föreslå förändringar i den verksamhet som du deltar i?  Dina önskemål och synpunkter kan påverka arbetet med att förbättra aktiviteterna, tillgängligheten eller lokalerna inom de verksamheter som du har erfarenhet av.

Kontakt, brukarinflytande

Vill du medverka vid inflytanderådets möten eller med aktiva brukarföreningar i inflytanderådet? Då kan du kontakta någon av följande:

 • Emilia Öhrström Kjellgren: emilia.ohrstrom.kjellberg@sollentuna.se
 • Ebba Ekström Nordgren: ebba.ekstrom.nordgren@sollentuna.se
 • Musketörerna i Sollentuna, tel: 076-008 43 42

God man eller förvaltare

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig.

Det kan vara fråga om personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad med mera.

God man/förvaltaren ska: 

 • Tillvarata rättigheter – till exempel genom att söka bostadsbidrag eller överklaga myndigheters beslut.
 • Sköta ekonomi
 • Se till så att den som fått en god man/förvaltare får så bra vård som möjligt

Läs mer om god man/förvaltare

Stöd till anhöriga

Är du anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning? Det finns olika sorters stöd även till anhöriga.

Stöd som finns för anhöriga

Aktiviteter

Det finns flera aktiviteter som erbjuds till dig med psykisk funktionsnedsättning.

Jag vill läsa mer om vilka aktiviteter som finns

Kontakt

Här hittar kontaktuppgifter till Kontaktcenter

Mer läsning för dig