Till navigation Till innehåll (s)

Ekonomiskt bistånd

Om du inte själv kan försörja dig eller din familj genom egen inkomst eller på annat sätt kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Du kan välja att ansöka via e-tjänst eller genom att ringa vårt Kontaktcenter.

Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd (socialbidrag) är ett behovsprövat ekonomiskt stöd. Det innebär att vi utreder om du har rätt till ekonomiskt bistånd genom att titta på vilka inkomster och utgifter du har och vad du har gjort för att försörja dig på egen hand.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd

  • Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska vara anmäld på arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt.
  • Om du har pengar på banken, aktier eller fonder, bil, båt eller annat måste du använda dessa innan du har rätt till ekonomiskt bistånd. Om du har villa, bostadsrättslägenhet eller sommarstuga kan detta påverka rätten till ekonomiskt bistånd.
  • Du ska ansöka om de bidrag som du kan få, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning.
  • Om du betalar avgift för barnomsorg eller hemtjänst ska du kontrollera att din avgift är rätt i förhållande till den inkomst du har idag.
  • Den som studerar eller har eget företag har oftast inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Sök ekonomiskt bistånd via e-tjänst 

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänst. Nu har vi uppdaterat vår e-tjänst så att det ska bli enklare för dig när du ansöker. 

Jag vill ansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänst

Jag vill få mer information om e-tjänsten

Ansök om ekonomiskt bistånd via kontaktcenter

Om du har frågor om ekonomiskt bistånd eller om du vill ansöka kontaktar du vårt kontaktcenter. Observera att du behöver ringa Kontaktcenter när du ansöker digitalt. Du får svara på frågor om din ekonomiska situation och du får information om ekonomiskt bistånd, vad du behöver göra och vilka papper du behöver bifoga med din ansökan.

När du har skickat in din ansökan får du en tid för besök. Vår ambition är att träffa dig/er senast två veckor efter det att du/ni lämnat in er ansökan om ekonomiskt bistånd. Efter besöket fattar vi beslut. Ekonomiskt bistånd beviljas enligt socialtjänstlagen 4 kap 1§. 

Parallellt med att vi handlägger din ansökan om ekonomiskt bistånd genomför kommunens arbetsmarknadsenhet en kartläggning och föreslår insatser som kan hjälpa dig att få ett jobb. Det kan exempelvis handla om jobbcoachning, CV-skrivning eller arbetsträning.

Kontaktcenter

Tolk

Du har rätt att begära tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du har nedsatt hörsel eller talfunktion.

Vi har tystnadsplikt

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig hjälp

Ekonomiskt bistånd är tänkt som en tillfällig hjälp och du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt klara dig själv.

Om du riskerar att förlora din lägenhet

Om du inte betalar din hyra i tid riskerar du att förlora hyreskontraktet. Innan hyresvärden kan vräka dig från bostaden är de skyldiga att meddela kommunen. Om du riskerar att bli vräkt kan du själv vända dig till socialtjänsten för råd och stöd.

Anmäl ditt bankkonto till Swedbank 

Anmäl ditt bankkonto till Swedbank

Du måste anmäla kontot till Swedbank för att kunna få ut dina pengar utbetalda till ditt konto. Du ska anmäla det konto du har, oavsett vilken bank du har. Även du som har konto på Swedbank måste anmäla ditt konto.

Mer läsning för dig