Till navigation Till innehåll (s)

Logga in som medarbetare

Här kan du som medarbetare i Sollentuna kommun logga in på intranätet Solsidan, Förmånsnavet, IT-arbetsplatsen och skolplattformen Infomentor. Här når du även webbmejl.

Solsidan, kommunens intranät

Kommunens intranät Solsidan innehåller nyheter och information för dig som är anställd.

Till Solsidan

Personalrapportering

I systemet kan du registrera din arbetstid, frånvaro, kontrollera din lön och se din lönespecifikation.

Till personalrapportering

Förmånsnavet

Alla medarbetare har tillgång till Förmånsnavet, en portal som samlar de förmåner som vi som medarbetare i Sollentuna kommun har tillgång till.

Logga in i Förmånsnavet

Sollentuna it-arbetsplats

IT-arbetsplatsen är arbetsytan för dig som jobbar i kommunens system och officepaketet. 

Logga in i IT-arbetsplatsen

Skolplattformen Infomentor

På Skolplattformen planerar, genomför och utvärderar du din undervisning. Du kommunicerar med vårdnadshavare och elever.

Logga in som personal i Skolplattformen Infomentor

E-post (Outlook)

Din e-post (@sollentuna.se) i webbläsaren. (Observera att åtkomst till e-post via webb innebär extra kostnad varför denna funktion endast är tillgänglig efter extra beställning och aktivering)

Till e-post via Outlook

Mer läsning för dig