Till navigation Till innehåll (s)

Så här beräknar vi din avgift för äldreomsorg

De avgifter du betalar är baserade på vilken inkomst du har. Om du har låg inkomst kan dina avgifter minskas så att du inte överskrider ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymme är din månadsinkomst efter skatt när du har räknat bort din bostadskostnad och minimibeloppet.

För att vi ska kunna pröva din inkomst och beräkna ditt avgiftsutrymme behöver du anmäla dina uppgifter till oss. Att lämna inkomstuppgifter är frivilligt så om du avstår betalar du istället enligt vanlig avgiftstaxa.

Dubbla bostadskostnader i samband med flytt 

Om du får dubbla bostadskostnader när du flyttar till ett äldreboende kan om­vårdnadsavgiften minskas. Grundkravet för att du ska få en prövning är att du är ensamboende och att din lägenhet är uppsagd. Alternativt att din bostad ligger ute för försäljning inom en månad efter att du flyttat in på boendet. Kommunen hjälper dig med detta stöd i högst tre månader från inflyttningsdatum och det ges inte retroaktivt. Vi kan förlänga stödet till max sex månader om det finns starka skäl. Det kan till exempel vara om det finns något hinder mot att lägga ut bostaden till försäljning. För mer information är du välkommen att vända dig till vårt kontaktcenter.

Årsinkomst

Vi beräknar avgiften från din aktuella årsinkomst och delar på 12 månader. Inkomstuppgiften är din totala inkomst från tjänst, pension, bostadstillägg, näringsverksamhet samt inkomst av kapital före skatt. För makar beräknar vi avgiften på hälften av er sammanlagda inkomst. Registrerade partners räknas också som makar. Vi beräknar din skatt en­ligt aktuell skatteprocent i Sollentuna kommun. Inkomster från Pensions- myndigheten och Försäkringskassan hämtas automatiskt vid inkomstprövning.

Bostadskostnad

Bostadskostnad är det hyresbelopp du betalar till din hyresvärd på äldreboendet varje månad.

Minimibelopp

  • Ensamstående 65 år och äldre 7 062 kr/månad.
  • Ensamstående yngre än 65 år 7 768 kr/månad.
  • Sammanlevande makar 65 år och äldre 5 762 kr/månad och person.
  • Sammanlevande makar yngre än 65 år 6 338 kr/månad och person.

Minimibeloppet ska täcka dina normalkostnader för sådant som: livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Förbehållsbelopp

Ditt förbehållsbelopp består av din bostadskostnad och minimibeloppet. Förbehållsbeloppet är den summa som vi drar från din inkomst efter skatt för att beräkna ditt avgiftsutrymme. I ett boende med omsorg dygnet runt, som omvårdnadsboende och gruppboende, blir förbehållsbeloppet högre för dyrare matkostnader enligt Konsumentverkets riktlinjer.

I vissa situationer kan kommunen bevilja dig ett högre förbehållsbelopp. Det kan handla om att du har fått högre levnadskostnader, som kostnader för god man eller till följd av funktionsnedsättning. Då gör vi en individuell prövning av din situation. Du ansöker om detta hos din avgiftshandläggare.

Mer läsning för dig