Till navigation Till innehåll (s)

Avgifter för hemtjänst med mera

Här hittar du avgifter för hemtjänst, larm, mat, dagverksamhet och korttidsboende.

Avgifter 2024

 • Hemtjänst
  246 kronor per timme
 • Trygghetslarm
  248 kronor per månad
 • Biståndsbedömd dagverksamhet
  55 kronor per dag
 • Korttids- och växelboende
  85 kronor per dygn

Kostnad för mat (dessa avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet)

 • Mat på dagverksamhet
  53 kronor per dag
 • Mat på korttids- och växelboende
  140 kronor per dygn

Om avgifter för hemtjänst

Du betalar en enhetlig avgift på 246 kronor per utförd hemtjänsttimme. Betalning sker per månad för tid som du har fått hjälp, och fakturan skickas ut i efterskott. Kommunen debiterar dig som kund för besök som inte är avbokade i tid, vilket betyder att man måste avboka ett besök från hemtjänst senast 48 timmar innan du skulle ha haft hjälpen.

Uppsägning av biståndsbedömd insats ska ske till biståndshandläggare. Avgift för dagverksamhet tas ut för närvarodagar.

Matleverans och matlåda

Varje matleverans debiteras med en schablontid på 10 minuter. Du betalar din avgift för matlåda direkt till ditt hemtjänstföretag alternativt till leverantören som ditt hemtjänstföretag har avtal med. Om du vill betala din matlåda via autogiro ska du kontakta ditt hemtjänstföretag.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än maxtaxan vilket är 2 575 kronor per månad för de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet. Matkostnader ingår ej i högkostnadsskyddet. Maxtaxan motsvarar ca 10,5 timmar hemtjänst i månaden. Alla timmar över det är avgiftsfria.

Blanketter

 

Mer läsning för dig