Till navigation Till innehåll (s)

Avgifter för hemtjänst med mera

Här hittar du avgifter för hemtjänst, larm, mat, dagverksamhet och korttidsboende.

Avgifter 2024

 • Hemtjänst
  246 kronor per timme
 • Trygghetslarm
  248 kronor per månad
 • Biståndsbedömd dagverksamhet
  55 kronor per dag
 • Korttids- och växelboende
  85 kronor per dygn

Kostnad för mat (dessa avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet)

 • Mat på dagverksamhet
  53 kronor per dag
 • Mat på korttids- och växelboende
  140 kronor per dygn

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddets maxtaxa för är 2 575 kr kronor per månad och gäller för hemtjänstavgift samt avgifter för trygghetslarm, leverans av matlåda, biståndsbedömd dagverksamhet, korttidsvistelse och vård och omsorg i äldreboende, men inte för matkostnader. Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än max 2 575 kr kronor per månad för de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet.

Avgift för matlåda

Du betalar din avgift för matlåda direkt till ditt hemtjänstföretag alternativt till den leverantör av matlåda som ditt hemtjänstföretag har avtal med.

Betala matlåda med autogiro

Ta kontakt med ditt hemtjänstföretag och be dem om att få betala med autogiro. 

Blanketter

 

Mer läsning för dig