Till navigation Till innehåll (s)

Uppsökande verksamhet för äldre

En viktig del av vårt förebyggande arbete är uppsökande verksamhet. Om du fyller 85 år och inte redan har någon form av hjälp från äldreomsorgen kommer vi kontakta dig för ett samtal.

Om våra hälsopedagoger

Vi som arbetar som hälsopedagoger vägleder dig som senior till hälsofrämjande aktiviteter med social gemenskap. Om du önskar kan vi följa med dig första gången till en av våra träffpunkter i kommunen. Vi kan även hjälpa dig att få kontakt med Frivilligcentralen, som bedriver volontärverksamhet, samt med olika aktörer i kommunen som arbetar hälsofrämjande.

Hembesök

Hälsopedagogerna i kommunen erbjuder dig som senior ett hembesök. Hembesöket erbjuds aktivt till olika målgrupper, till exempel till dig som är 85 år. Är du yngre eller äldre senior och önskar ett hembesök är du välkommen att själv kontakta oss. Vid hembesöket får du information om kommunens hjälp- och stödinsatser och vart du vänder dig. Vi samtalar kring trygghet och hälsa, vilka aktiviteter och mötesplatser som finns för seniorer i Sollentuna kommun och hur du kan förebygga fallolyckor i hemmet. Du kan diskutera och ställa frågor utifrån din situation och i förebyggande syfte för framtiden. Hembesöket kostar ingenting.

Kontakt

Vi som arbetar som hälsopedagoger heter Caroline Helenius och Karin Stenberg. Du kan kontakta oss via e-post eller genom att ringa kontaktcenter.

Mer läsning för dig