Till navigation Till innehåll (s)

Ändring av avgift - Äldreboende

Du behöver meddela oss om din inkomst har förändrats efter att du fick ditt beslut om avgift.

Ditt avgiftsbeslut kan ändras om din inkomst, ditt civilstånd, din bostadskostnad (inklusive bostadsbidrag och bostadstillägg) eller ditt behov av förhöjt förbehållsbelopp förändras. Alla dessa förändringar måste du själv meddela kommunen så att de kan ändra ditt avgiftsbeslut.

Hör av dig till kommunens kontaktcenter så hjälper de dig! 

Telefon: 08-579 210 00
E-post: von@sollentuna.se

Mer läsning för dig