Till navigation Till innehåll (s)

Ändring av avgift - Äldreboende

Du behöver meddela oss om din inkomst har förändrats efter att du fick ditt beslut om avgift.

Ditt beslut om avgift kan ändras om din inkomst, ditt civilstånd, din bostadskostnad (inklusive bostadsbidrag och bostadstillägg) eller ditt behov av högre förbehållsbelopp ändras. Dessa förändringar behöver du själv meddela oss så att vi kan fatta ett nytt avgiftsbeslut baserat på de nya uppgifterna. Vid årsskiftet gör vi dessutom en generell omprövning av alla avgifter.

Hör av dig till kommunens kontaktcenter så hjälper de dig! 

Telefon: 08-579 210 00
E-post: von@sollentuna.se

Mer läsning för dig