Till navigation Till innehåll (s)
En drönarbild över området som ska bli Väsjö torg. Här pågår byggarbetet för fullt.

Markförsäljning

Sollentuna kommun har en begränsad markreserv. Därför bedöms varje försäljning av mark noggrant. Vi ser försäljningen av mark som en del av vår vision om långsiktigt hållbart samhälle.

Genom markanvisning möjliggör vi för byggherrar att utveckla kommunens mark. Det innebär att man får rätt att samarbeta med kommunen för att utveckla ett byggprojekt. Inom ett visst område och under en begränsad tid med vissa i förväg givna förutsättningar.

Intressent eller byggherre utses på olika sätt

Vi utser intressent eller byggherre på olika sätt. Det kan göras genom anbud, markanvisningstävling eller direktanvisning beroende på vilka förutsättningar som gäller. Syftet med markanvisningar är oftast att intressenten förvärvar markområdet. Sollentuna kommun har tagit fram en policy för markanvisningar.

Kommunen får kontinuerligt förfrågningar från företag som är i behov av mark för att etablera sig här. Oftast kan vi inte erbjuda någon mark eftersom Sollentuna kommuns mark är begränsad.

Aktuella markanvisningar

Sollentuna kommuns markanvisningspolicy

Intresselista för mark

Företag med intresse av mark i Sollentuna kan registrera sig på kommunens intresselista!

Intressentlista för mark

Om du har frågor om markköp och markanvisningar går det bra att skicka ett mail till:

registrator.sba@sollentuna.se

Det går också bra att skicka brev till: Sollentuna kommun, samhällsbyggnadsavdelningen, 191 86 Sollentuna

Tomter till småhus

Sollentuna kommuns innehav av tomtmark för bostäder är begränsat. På senare år har kommunen sålt cirka 1–2 tomter per år. Någon tomtkö eller intresselista inom kommunen finns inte. När kommunen säljer tomter görs detta i samarbete med mäklare på den öppna marknaden och med eventuell budgivning som följd. På  mäklarnas egna webbplatser kan du göra bevakningar för hela Sollentuna eller specifika delar för att inte missa någon försäljning.

Svensk Fastighetsförmedling - villatomt

Mer läsning för dig